Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

"Dni Działkowca 2013" w ROD "A. Zawadzkiego" w Gryfinie - 27.08.2013

W dniu 24.08.2013r o godzinie 15.00 w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym im. "A. Zawadzkiego" w Gryfinie odbyła się uroczystość "Dnia Działkowca 2013". W uroczystości oficjalnej udział wzięło ponad 250 działkowców, oraz przedstawiciele samorządu lokalnego w osobach:

- Wicestarosta Powiatu Gryfino Pan Jerzy Miler

- Wiceburmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Maciej Szabałkin

- Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Pan Janusz Skrzypiński

- Radny Rady Miejskiej i Przewodniczący BBS Pan Rafał Guga

- Wiceprzewodniczący OPZZ woj. zachodniopomorskiego Pan Stanisław Baryluk

- Prezes zarządu ROD im. "Vista  Bella" w Gryfinie Pan Mariusz Grzesiak

oraz inni zaproszeni goście.

 Uroczystość rozpoczęto odegraniem hymnu i uczczeniem minutą ciszy wszystkich działkowców którzy w ostatnim czasie odeszli do wieczności. Następnie ksiądz proboszcz dziekan Henryk Krzyżewski odprawił krótką mszę po czym poświęcił tegoroczne plony działkowe w koszu dożynkowym. Po tej ceremonii prezes zarządu ROD Czesław Skonecki reprezentując też OZ PZD w Szczecinie odczytał list otwarty do działkowców z pozdrowieniami od OZ, po czym w swoim wystąpieniu przedstawił obecną sytuację w PZD. Omówione zostało zagadnienie konieczności wprowadzenia w życie ustawy o ROD, regulującej nasze funkcjonowanie na działce. Podkreślone też zostało, że Okręgowy Zarząd PZD w Szczecinie za sponsorował nam 40 książek "Vademecum działkowca'' z przeznaczeniem nagrodzenia działkowców wraz z dyplomem.  Zaproszeni goście przekazali prezesowi Cz. Skoneckiemu upominki i listy otwarte z pozdrowieniami dla działkowców podkreślając właściwe działania zarządu ROD. Pan Wiceburmistrz Maciej Szabałkin w swoim wystąpieniu zapewnił działkowców, że nie mają się oni czego obawiać, oraz że działki będą dalej funkcjonowały w naszym mieście.

Po oficjalnych wystąpieniach starostowie naszego święta Pani Stanisława i Zygmunt Grabowscy przekazali dla Pana Wiceburmistrza Macieja Szabałkina kosz z poświęconymi plonami. Pan Wiceburmistrz po przyjęciu plonów przekazał całej społeczności działkowców życzenia, aby na naszych stołach nie zabrakło pożywienia, po czym owoce rozdał uczestnikom uroczystości.

W dalszej części uroczystości wyróżniono odznaczeniami i paterami zaproszonych gości. Każdy wyróżniony otrzymał też książkę, a mianowicie;

Odznaczenie "Za zasługi dla PZD'' otrzymali;

  1. Starosta Powiatu Gryfino Pan Wojciech Konarski
  2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Gryfinie Pan Mieczysław Sawaryn
  3. Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury Pani Maria Zalewska

Patera z podziękowaniem oraz książką otrzymali;

1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Pan Henryk Piłat

2. Starostwo Powiatowe w Gryfinie

3. Komenda Powiatowa Policji w Gryfinie

4. Straż Miejska w Gryfinie

5. Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie

6. Gryfiński Dom Kultury w Gryfinie

7. ksiądz dziekan proboszcz Henryk Krzyżewski

8. Polski Związek Działkowców Okręgowy Zarząd w Szczecinie

9. Redakcja gazety "Nowe 7 Dni Gryfina''

10. Państwo Celina i Jan Lewandowscy'' - sklep "Na Rampie"

Ogólnie wyróżniono 80 działkowców dyplomem i książką za wzorowe uprawianie działki.

Należy podkreślić, że uczestnicy uroczystości złożyli podpisy pod stanowiskiem w sprawie ustawy o ROD  skierowanym do  Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz, oraz dwóch komisji parlamentarnych i wszystkich klubów parlamentarnych z apelem zakończenia prac legislacyjnych w terminie wyznaczonym przez Trybunał Konstytucyjny. Ogólnie pod stanowiskiem podpisało się 202 osoby. Po części oficjalnej odbyła się zabawa taneczna do godz. 24.00 w której uczestniczyło ok. 400 osób.

Podczas uroczystości obecne były media tj. Gryfińska Telewizja Internetowa ww.gryftv.pl, oraz gazeta ,"Nowe 7 Dni Gryfina"

Opr. Cz. Skonecki

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio