Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Kierunki działań zmierzające do zmodernizowania i unowocześnienia infrastruktury w ROD - 28.06.2013

Podczas ostatniego posiedzenia Krajowa Rada PZD przyjęła uchwałę w sprawie przyjęcia kierunków działań zmierzających do zmodernizowania i unowocześnienia infrastruktury w rodzinnych ogrodach działkowych oraz efektywnego wykorzystania przez  OZ PZD środków funduszu rozwoju ROD.   Przyjęcie tej uchwały było konieczne, gdyż Krajowa Rada PZD od lat promuje konieczność dokonywania zmian inwestycyjno – remontowych w rodzinnych ogrodach działkowych. Szybko postępujący rozwój miast, poprawa jakości życia ludzkiego, a także wzrost świadomości estetycznej w społeczeństwie, powoduje, iż niezwykle ważna staje się problematyka podnoszenia wizerunku ogrodów, poprzez wyposażanie ich w nowoczesną infrastrukturę. Tylko funkcjonalna i pełna nowoczesnych rozwiązań technicznych infrastruktura będzie mogła służyć działkowcom i społecznościom lokalnym.  

 Krajowa Rada PZD po dokonaniu analizy w zakresie przeprowadzonych w 2012 inwestycji i remontów w ROD, jak również po zbadaniu wykorzystania przez OZ PZD środków Funduszu Rozwoju na odtwarzanie ROD oraz budowę i remonty infrastruktury w ROD w 2012 roku,  stwierdziła iż na terenie całego kraju, w badanym okresie w 1515 ogrodach wykonano aż 1983 zadania inwestycyjno-remontowe o wartości 46 653 804 zł. Pokazuje to, że w 31% ogółu ogrodów były zrealizowane zadania remontowo-inwestycyjne. 99% finansowania zadań pochodziło ze środków własnych PZD (w tym 68% partycypacji działkowców, 31% dotacje organów wyższych PZD: Okręgów i Krajowej Rady PZD). Zaledwie 1% środków pochodził z zewnętrz, przede wszystkim z samorządu terytorialnego.

Treść uchwały KR PZD w sprawie utworzenia w Polskim Związku Działkowców Funduszu przeznaczonego na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w ROD zamieszczamy w załączniku. 

Załącznik plikowy do pobrania

UCHWAA_nr_2_KR_PZD_w_spr_inwestycji_i_FR_2013.docx

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio