Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Szkolenie w ROD „1Maja” w Gliwicach - 12.03.2013

W dniu dzisiejszym w ROD ,,1-go- Maja’’ w Gliwicach odbyło się teoretyczne i praktyczne szkolenie cięcia i prześwietlania drzew owocowych i krzewów. Wykłady oraz część praktyczną prowadzili Krajowi Instruktorzy SSI Panowie Witek Tadeusz i Soroka Antoni, wspomagani przez ogrodowych Instruktorów SSI. Szkolenie otworzył Prezes ROD Pan Stanisław Słupek, który powitał uczestników szkolenia oraz wykładowców, a po wstępnym wprowadzeniu w dyskusję poprosił o zabranie głosu Pana Jana Pękalę Kierownika Delegatury w Gliwicach. Kierownik Delegatury w swym wystąpieniu podziękował działkowcom za poparcie dla Obywatelskiej Ustawy o ROD, wyrażone w zebranych podpisach pod tym projektem przez działkowców z tego ogrodu. W dalszym wystąpieniu objaśniał, dlaczego tylko Projekt Obywatelski gwarantuje dalsze ewolucyjne przekształcenie się w stowarzyszenia ogrodowe. Następnie Instruktorzy Krajowi SSI w swych wystąpieniach przekazywali wiedze na temat cięcia i formowania drzew, oraz w jakim czasie należy to wykonywać i dla jakiego rodzaju drzewa. Po wykładach teoretycznych nastąpił pokaz praktyczny ciecia, szczepienia, formowania itp. Po zadawanych pytaniach przez słuchaczy należy stwierdzić, że jest ogromne zainteresowanie takimi szkoleniami. Pomimo ze pogada nie bardzo sprzyjała to i tak można stwierdzić, że zainteresowanie było duże, bo brało udział 35 uczestników szkolenia. Po części praktycznej była podana tradycyjna kiełbaska na gorąco. Krajowi Instruktorzy SSI podziękowali zarządowi a szczególnie Prezesowi tego ogrodu za bardzo dobra organizacje tego szkolenia.

 

Andrzej Jakimek

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio