Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy krajowe

Uchwała w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Modernizacja działki" - 23.01.2013

UCHWAŁA NR 18/2013

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 17 stycznia 2013 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego

„Modernizacja działki"

 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie §150 ust. 2 pkt. 1 statutu PZD w związku z §7 statutu i ogłoszonym  na rok 2012 dla Związku rokiem modernizacji działek w ROD, postanawia:

 

§1

l. Ogłosić na rok 2013 konkurs krajowy pn: „Modernizacja działki Roku 2013”.

§2

Celem konkursu jest ukazanie w formie fotoreportażu w wymiarze kulturowym i historycznym z opisem merytorycznym  swoją  działkę przed i po modernizacji. 

 

§3

  1. Do udziału w konkursie w kategorii „Modernizacja działki”, Prezydia okręgowych zarządów PZD zgłaszają działki które zwyciężyły w przeprowadzonym konkursie okręgowym na modernizację działek.
  2. Prezydia OZ, na terenie którego znajduje się więcej niż 50 tys. działek może zgłosić do konkursu 2 działki.
  3.  Termin zgłaszania ogrodów do konkursu upływa z dniem 25 maja 2013 r.

 

§4

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

1.  uchwałę Prezydium okręgowego zarządu PZD (nr uchwały i data) z pełną nazwą rodzinnego ogrodu działkowego, jego położeniem, liczbą terenów, łączną powierzchnią w ha i liczbą działek, a także numerem pod którym ogród jest zarejestrowany w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD,

2. Dane adresowe działkowca: Numer i powierzchnia działki, adres zamieszkania działkowca, od kiedy użytkuje działkę …

 

§5

  1. Do udziału w konkursie nie mogą być zgłaszane działki zagospodarowane niezgodnie z regulaminem i prawem PZD

2. Regulamin konkursu stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

§6

  1. Członkowie komisji konkursowej w okresie od 10.06 – 10.07 2013r. dokonają na podstawie przesłanych materiałów oceny zmodernizowanych działek.
  2. Komisja konkursowa sporządzi protokół wraz z wnioskami na potrzeby Prezydium KR PZD

§7

Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie protokołu Komisji konkursowej dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali listę jego laureatów oraz wyróżnień.

 

§8.

Laureaci konkursu otrzymują nagrody w wysokości 1200 zł. a wyróżnieni w wysokości 700 zł. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymują dyplomy, nagrody książkowe, oraz roczną prenumeratę miesięcznika „działkowiec”

§9

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie Krajowych Dni Działkowca Roku 2013,  oraz opublikowane w miesięczniku „działkowiec” i Biuletynie Informacyjnym PZD.

 

 

          WICEPREZES                                                           PREZES

 

        Tadeusz JARZĘBAK                                        Eugeniusz KONDRACKI

 

 

 

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r.

 

 Regulamin Konkursu znajduje się w załączniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik plikowy do pobrania

Zacznik_nr_1_Regulamin_Modernizacja.doc

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.