Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy krajowe

Uchwała KR PZD w sprawie ogłoszenia na 2013 rok Krajowego Konkursu „Kronika ROD – historia i dzień dzisiejszy oraz artyzm wykonania” - 23.01.2013

UCHWAŁA Nr 17/2013

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 17 stycznia 2013r.

w sprawie ogłoszenia na 2013 rok Krajowego Konkursu

„Kronika ROD – historia i dzień dzisiejszy oraz artyzm wykonania”

 

 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców, działając na podstawie §150 ust. 2 pkt. 1 statutu PZD w związku z  §7 Statutu, postanawia:

 

§1

1. Ogłosić na rok 2013 Konkurs Krajowy p.n. ”Kronika ROD - historia i dzień dzisiejszy oraz artyzm wykonania”.

2. Regulamin Konkursu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

 

§2

1. Do udziału w konkursie Zarządy ROD zgłaszają kroniki z rodzinnych ogrodów działkowych.

2. Zgłoszenia i kroniki zarządy ROD dostarczają do Okręgowego Zarządu PZD w terminie do 05 maja 2013r.

3. Okręgowe Zarządy zgłoszenia i kroniki dostarczają do biura Krajowej Rady PZD w terminie do 20 maja 2013r.

 

§3

Zgłoszenie do konkursu winno zawierać:

1. Uchwałę Zarządu ROD (nr uchwały i data) z pełną nazwą rodzinnego ogrodu działkowego, jego położeniem, liczbą terenów, łączną powierzchnię w ha i liczbę działek, a także numer , pod którym ogród jest zarejestrowany w Rejestrze ROD Krajowej Rady PZD.

2. Kronikę zgłaszanego rodzinnego ogrodu działkowego.

2a. Opis ogrodu i jego działania nie ujęty w kronice.

 

§4

1. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD  w okresie od 01 czerwca do 10 lipca 2013r. dokona oceny kronik zgłoszonych do konkursu.

2. Komisja Konkursowa Krajowej Rady PZD sporządzi ze swej pracy protokół wraz z wnioskami na potrzeby Prezydium Krajowej Rady PZD.

3. Prezydium Krajowej Rady PZD na podstawie protokołu z pracy Komisji i wniosków dokona rozstrzygnięcia konkursu i ustali:

1) najlepiej prowadzoną kronikę rodzinnego ogrodu działkowego.

2) wyróżnienia.

 

§ 5

1. Rodzinny ogród działkowy za najlepiej prowadzoną kronikę otrzyma puchar Prezesa PZD, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 2000 zł.

2. Pozostałe wyróżnione kroniki otrzymają dyplomy oraz nagrody pieniężne w wysokości 1000 zł.

 

§ 6

Wszystkie rodzinne ogrody działkowe biorące udział w konkursie otrzymają zestaw wydawnictw związkowych na wyposażenie bibliotek ogrodowych.

 

§ 7

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną w trakcie uroczystości Krajowych Dni Działkowca Roku 2013 oraz opublikowane w Biuletynie Informacyjnym PZD. Wszystkie kroniki zgłoszone do Konkursu będą eksponowane na wystawie z okazji Krajowych Dni Działkowca 2013r.

 

 

 

 

      WICEPREZES                                                                                                     PREZES

 

        Wincenty Kulik                                                                                     Eugeniusz Kondracki

 

 

 

 Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r.

 

 

 Regulamin Konkursu znajduje się w załączniku

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik plikowy do pobrania

REGULAMIN_KONKURSU_KRAJOWEGO_Kronika.docx

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.