Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy krajowe

Uchwała KR PZD w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego „Najciekawsza i najaktywniejsza strona internetowa ROD i OZ” - 23.01.2013

UCHWAŁA NR 19/2013

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia  17 stycznia 2013 r.

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego

 „Najciekawsza i najaktywniejsza strona internetowa ROD i OZ”

 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie § 150 ust. 2 pkt. 1 statutu PZD oraz § 6 uchwały nr 260/2011 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Najciekawsza i najaktywniejsza strona internetowa ROD i OZ” postanawia co następuje:

 

§ 1

Nie przyznać pierwszej, drugiej i trzeciej nagrody.

 

§ 2

Przyznać wyróżnienie dla:

Okręgowego Zarządu w Zielonej Górze

Okręgowego Zarządu w Poznaniu

Okręgowego Zarządu w Szczecinie

Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Bielany” we Wrocławiu

 

§ 3

Wyróżnionym w konkursie przyznać nagrody w postaci urządzenia wielofunkcyjnego – drukarki ze skanerem.

 

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem jej przyjęcia

 

UZASADNIENIE

Prezydium KR PZD dokonując oceny stron internetowych zgłoszonych do konkursu „Najciekawsza i najaktywniejsza strona internetowa ROD i OZ”  uznało, że żadna ze stron nie spełniła wszystkich kryteriów określonych w regulaminie konkursu. Stanowi to przeszkodę w przyznaniu pierwszego, drugiego i trzeciego miejsca. Powszechnym mankamentem stron OZ i ROD jest ich rzadka aktualizacja oraz wartość merytoryczna publikowanych treści nie wystarczająca jak na nasze obecne potrzeby, a są to podstawowe wyznaczniki Internetu. Z uwagi na większe zaangażowanie ww. OZ i ROD Prezydium postanowiło przyznać im wyróżnienia.

Rok 2012 i 2013 ma dla działkowców znaczenie historyczne. Jest to podyktowane aktualną, wyjątkowo niestabilną, sytuacją ogrodów i Związku. Szybkie i rzetelne informowanie, za pomocą najpopularniejszego obecnie medium, jakim jest Internet, powinno być wykorzystywane przez wszystkie jednostki Związku. Dlatego Prezydium KR PZD uznaje, że wszystkie OZ i ROD powinny poprawić swoje strony pod kątem: częstotliwości aktualizowania strony, wartości merytorycznych publikowanych treści oraz walorów estetycznych.

 

 

   SEKRETARZ                                                                                      PREZES

 

 

Izabela Ożegalska                                                                      Eugeniusz Kondracki

 

 

Warszawa, dnia 17 stycznia 2013 r.

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio