Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Jubileusz 50-lecia ROD im. ppor. J. Grudzińskiego w Gdyni - 28.08.2012

W dniu 25 sierpnia 2012 roku Rodzinny Ogród Działkowy im. kmdr ppor. Jana Grudzińskiego w Gdyni obchodził uroczystość 50-lecia istnienia.

Uroczystość prowadził członek Komitetu Organizacyjnego, Przewodniczący Komisji Rewizyjnej ROD Bogusław Dąbrowski, który przywitał licznie przybyłych gości oraz działkowców z rodzinami.

Jubileusz rozpoczęto odśpiewaniem hymnu Polskiego Związku Działkowców. Następnie w asyście honorowej marynarzy nastąpiło odsłonięcie pamiątkowej tablicy ufundowanej przez działkowców, w dowód uznania dla byłych oraz obecnych działkowców ogrodu. Odsłonięcia dokonał Prezes OZ PZD w Gdańsku Czesław Smoczyński, a także najstarszy wiekiem założyciel ogrodu Zdzisław Wierzba i zasłużony dla ogrodu działkowiec Władysław Kozieł.

Krajowa Rada PZD przyznała siedmiu członkom PZD Odznakę „Za Zasługi dla Polskiego Związku Działkowców” oraz 3 członkom PZD Złotą Odznakę „Zasłużony Działkowiec”.  Prezydium Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku przyznało także srebrne i brązowe odznaki „Zasłużonego Działkowca”.

Jubileuszowy ogród powstał 10 maja 1962 roku decyzją Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Gdyni. W użytkowanie Pracowniczego Ogrodu Działkowego przekazano wówczas  6,99 ha ziemi i podzielono teren na 217 działek. Ogród tworzyli oficerowie, chorążowie, podoficerowie oraz pracownicy cywilni Marynarki Wojennej. W okresie 50 lat funkcje Prezesów pełniło zaledwie sześciu członków PZD – Roman Krassowski, Kazimierz Stefaniak, Zygmunt Kowalski, Franciszek Wawruszczak, Bogusław Dąbrowski i od 2006 roku do chwili obecnej Józef Matwies. Na przestrzeni tych 50. lat bardzo duży wkład w rozwój ogrodu wnieśli sami działkowcy, którzy swoją pracą i poświęceniem dbają o piękno tego ogrodu.

Podczas uroczystości Prezes Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku Czesław Smoczyński w krótkim, merytorycznym wystąpieniu omówił aktualną sytuację działkowców, ogrodów i Związku powstałą po ogłoszonym w dniu 11 lipca 2012 roku orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego. Wyraził zaniepokojenie, że sędziowie mimo ustawowego terminu ogłoszenia pisemnego uzasadnienia wyroku Trybunału, zwlekają z jego opublikowaniem.

Prezes Smoczyński zaapelował do działkowców o prowadzenie normalnej statutowej działalności oraz życzył wszelkiej pomyślności. Z upoważnienia i w imieniu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego wręczył Prezesowi ROD ufundowany puchar oraz przyznany przez Prezydium Krajowej Rady PZD dyplom uznania. Przekazał także Prezesowi ROD pozdrowienia od Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku oraz wręczył piękny album „Skarby Polski”.

Kilka ciepłych słów skierowała też do działkowców radna Rady Miasta Gdyni Beata Szadziul. Nawiązując do swoich młodzieńczych doświadczeń związanych z działkami stwierdziła, że od tamtych czasów wie, iż działka dla każdego mieszkańca miasta jest skarbem, a dla aglomeracji miejskiej ogrody działkowe są zielonymi płucami. Pani Szadziul skierowała do działkowców gdyńskiego ogrodu życzenia doczekania w spokoju kolejnych jubileuszy. Na ręce Prezesa ROD przekazała list Prezydenta Miasta Gdyni Wojciecha Szczurka, który przesłał serdeczne pozdrowienia społeczności działkowej, życząc dalszych sukcesów i trwania ogrodnictwa działkowego. Prezydent Gdyni podkreślił, jak bardzo ważna oraz oczekiwana jest działalność ogrodów dla samorządu terytorialnego.

List do społeczności działkowej ROD im. J. Grudzińskiego skierowała także Przewodnicząca Krajowej Komisji Rewizyjnej PZD Maria Fojt. List gratulacyjny przekazał również Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD w Gdańsku.

Przewodniczący Kolegium Prezesów Gdyńskich Ogrodów Leonard Niewiński skierował pozdrowienia od bratnich ogrodów, a Prezesowi ROD przekazał obraz namalowany przez działkowiczkę z jego ogrodu.

W miłej rodzinnej atmosferze, przy muzyce i wspólnych śpiewach, bawili się uczestnicy jubileuszu 50-lecia istnienia ogrodu. Uroczystości trwały do późnych godzin wieczornych.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio