Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy krajowe

UCHWAŁA Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 31 lipca 2012 r. w sprawie rozstrzygnięcia krajowego konkursu „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012” - 02.08.2012

UCHWAŁA NR 155/2012

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

z dnia 31 lipca 2012 r.

w sprawie rozstrzygnięcia krajowego konkursu

„Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012”

 

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie §150 ust. 2 pkt. 1 statutu PZD oraz § 6 pkt. uchwały nr 234/2011 Prezydium Krajowej Rady PZD z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012” postanawia co następuje:

 

§ 1

Ustala następujących laureatów konkursu, w tym ROD który zajął I miejsce:

 

ROD „Gajówka” w Wodzisławiu Śląskim – I miejsce  

 

ROD im. 2 Armii Wojska Polskiego w Poznaniu

ROD „Sady Żoliborskie” w Warszawie

ROD „Odrodzenie” w Zabrzu

ROD „Chabry” w Opolu

ROD „Huzar” w Kostrzynie nad Odrą

ROD „Irena” w Inowrocławiu

ROD im. 100-lecia Ogrodnictwa Działkowego w Krośnie Odrzańskim

ROD im. Szymona Wachowiaka w Wągrowcu

ROD "Sahara" we Wrocławiu

 

§ 2

Laureatowi konkursu, który zajął I miejsce nadaje tytuł: „Najlepszy Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012” i przyznaje puchar Prezesa PZD, dyplom, tablicę okolicznościową oraz nagrodę pieniężną w wysokości 5.000 zł.

 

§ 3

Pozostałym laureatom konkursu nadaje tytuł: „ROD Roku 2012”  i przyznaje dyplomy, puchary, tablice okolicznościowe oraz nagrody pieniężne w wysokości 4.000 zł.

 

§ 4

Przyznaje wyróżnienia dla następujących ROD w poszczególnych dziedzinach:

 

ROD „Nad Potokiem” w Jeleniej Górze - Wyróżnienie w dziedzinie „Działalność statutowa”

 

ROD „Agromet – Unia” w Grudziądzu - Wyróżnienie w dziedzinie „Aktywność w obronie Związku, Ogrodów i Ustawy o ROD”

 

ROD im. Wojska Polskiego w Białymstoku  - Wyróżnienie w dziedzinie „Działalność oświatowa”

 

ROD „Pomorska” w Stargardzie Szczecińskim - Wyróżnienie w dziedzinie „Inwestycje i remonty infrastruktury ROD”

 

ROD „Konwalia” w Głogowie - Wyróżnienie w dziedzinie „Zagospodarowanie ROD”

 

ROD im. A. Dickmana w Gdańsku - Wyróżnienie w dziedzinie „Zagospodarowanie działek”

 

ROD „Leśna Dolina” w Kwidzynie  - Wyróżnienie w dziedzinie „Działalność na rzecz ochrony środowiska”  

 

ROD im. Tadeusza Kościuszki w Gorlicach - Wyróżnienie w dziedzinie „Bezpieczeństwo w ROD”

 

ROD „Energetyk 1” w Koninie  - Wyróżnienie w dziedzinie „Promocja ROD”

 

i przyznaje dyplomy, puchary, tablice okolicznościowe oraz nagrody pieniężne w wysokości 2.000 zł.

 

§ 5

Następującym ROD:

ROD im. 20-lecia Lotnictwa Morskiego w Siemirowicach

ROD im. Gen. Waltera w Rzeszowie

ROD „Plon” w Puławach

ROD „XX-lecia PRL” w Olsztynie

 

Przyznaje dyplomy uczestnictwa w Konkursie Krajowym „Rodzinny Ogród Działkowy Roku 2012”

§ 6

Wszystkie rodzinne ogrody działkowe, które przystąpiły do konkursu otrzymują zestaw wydawnictw związkowych na wyposażenie bibliotek ogrodowych.

 

 

     WICEPREZES                                                                         PREZES

    

Wincenty KULIK                                                         Eugeniusz KONDRACKI

 

 

 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r.


Więcej na ten temat - tutaj.


Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.