Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Stanowisko Prezydium KR PZD ws. obecnego statusu PZD i funkcjonowania struktur Związku - 01.08.2012

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie zmienił w chwili obecnej zadań i obowiązków Związku, ani nie pozbawił PZD kompetencji. Do czasu nowego, ustawowego uregulowania zasad prawno organizacyjnych ogrodów działkowych, muszą one funkcjonować, a obowiązkiem wszystkich struktur Związku jest zapewnienie niezakłóconego działania rodzinnych ogrodów działkowych i korzystanie przez działkowców z przysługujących im praw.

Prezydium Krajowej Rady PZD, mając na względzie aktualną sytuację prawną  stwierdza, że obecnie wszystkie struktury Związku winny funkcjonować zgodnie ze swoimi zadaniami i uprawnieniami statutowymi. We wszystkich jednostkach organizacyjnych – w rodzinnych ogrodach działkowych, w jednostkach okręgowych i krajowej, powinna być prowadzona normalna działalność związkowa zgodnie z przyjętymi na ten rok planami pracy.

Prezydium Krajowej Rady zwraca się do wszystkich zarządów rodzinnych ogrodów działkowych i okręgowych zarządów o wywiązywanie się ze swoich obowiązków w stosunku do działkowców oraz struktur. Obecnie jest to szczególny czas, gdy trzeba myśleć o zabezpieczeniu przyszłości ogrodów działkowych i działkowców. Te prace już trwają lecz brak środków finansowych na szczeblu okręgowym i krajowym może je sparaliżować, a byłoby to ze szkodą dla wszystkich działkowców w naszym kraju.

Prace zabezpieczające przyszłość ogrodów działkowych i działkowców już zostały podjęte. Temu celowi ma służyć nowa ustawa o ogrodach działkowych, o której głośno się mówi w mediach. Prezydium KR uważa, że nowa ustawa powinna być wynikiem pracy całego środowiska działkowców i funkcjonujących struktur organizacyjnych Związku. Informujemy, że w Krajowej Radzie rozpoczęto prace nad obywatelskim projektem ustawy o ogrodach działkowych. W mediach związkowych – na stronie internetowej KR PZD, w Biuletynie Nadzwyczajnym, który właśnie trafia do ogrodów, Krajowa Rada zwróciła się do wszystkich działkowców i struktur Związku o przesyłanie własnych propozycji rozwiązań, które powinny znaleźć się w obywatelskim projekcie ustawy o ogrodach działkowych. Chodzi szczególnie o zapisy zabezpieczające prawa ogrodów i działkowców.

Równocześnie Prezydium KR informuje, że te rozwiązania prawne, które zakwestionował Trybunał Konstytucyjny nie mogą już nigdy znaleźć się w ustawie. Dotyczy to również nowej ustawy o ogrodach działkowych.

Wobec tego projekt ustawy o ogrodach działkowych musi być zgodny z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego we wszystkich sprawach, ale równocześnie chodzi o to, aby ta nowa ustawa w jak największym stopniu chroniła działkowców i ogrody działkowe, a przyjęty system organizacyjny w pełni upodmiotowił ogrody działkowe. To może zrobić tylko Związek – działkowcy i struktury Związku. Nikt tak bowiem nie zna specyfiki ruchu ogrodnictwa działkowego, jego tradycji, celów działania i roli, jaką działki i ogrody działkowe spełniają dla polskich rodzin, społeczeństwa i miast. Dlatego Prezydium KR PZD zwraca się do wszystkich działkowców i struktur Związku o czynny udział w zabezpieczeniu przyszłości ogrodów działkowych, o pełną dyscyplinę i wywiązywanie się ze swoich obowiązków.

Związek nadal funkcjonuje i wykonuje swoje obowiązki oraz pracuje nad prawnym zabezpieczeniem przyszłości ogrodów działkowych w Polsce.

 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców

 Warszawa, dnia 31 lipca 2012 r.

Załącznik plikowy do pobrania

StPrezKR_Status_PZD.docx

Powrót

Copyright © 2022 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio