Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Gdzie są źródła sukcesu ? - 14.05.2012

Skończył się okres walnych zebrań sprawozdawczych w rodzinnych ogrodach działkowych. Tych pojedynczych zebrań, które się jeszcze nie odbyły z uzasadnionych względów jest niewiele. Odbędą się one w terminach dodatkowych.

Uczestnicząc w kolejnych zebraniach dochodzi się do wniosku, że są one różne, tak jak różne są nasze ogrody działkowe.

Wszystkie zebrania walne prowadzone są zgodnie z przyjętym rytuałem narzuconym przez statut PZD a jednak w jednych uczestniczy się z przyjemnością a w niektórych z poczuciem niedosytu.

Przed nami działkowcami jest jeden cel, zakreślony ustawą o rod. Szczegóły zaś rozpisane są w statucie i regulaminie. A efekty są różne.

Zastanowienia wymaga zjawisko – gdzie tkwi źródło sukcesu a gdzie przyczyny niepowodzeń.

Odpowiedź na tak postanowione pytanie nie jest łatwa ani nie jest jednoznaczna.

Na całość życia w ogrodzie ma wpływ zespół wielu czynników – organizacyjnych, finansowych ale i także i osobowych. Dopiero ta sfera jako całość daje rezultat końcowy. Aby ten wynik był pozytywny, musi być spełnione podstawowa prawda :

 - tam gdzie jest jedność dążenia do celu,

- gdy są zachowane czytelne reguły gry,

- gdy są zachowane stosunki partnerskie miedzy działkowcami a zarządem ROD,

- gdy każdy daje z siebie maksimum wysiłku,

wtedy należy spodziewać się pozytywnych efektów. A wiec przestrzeganie prawa i troska o działkowca rodzi właściwą, dobra atmosferę w ogrodzie.

Gdzie występuję pokrętność, manipulacje lub sobiepaństwo – natychmiast rodzą się niesnaski.

W naszej organizacji nie ma kodeksu honorowego ale mamy za to czytelny statut i regulamin, którego przestrzeganie wystarczy by nie tworzyć sytuacji konfliktowych.

Nie wykoślawiajmy dobrze zapisanego prawa, miejmy zaufanie do siebie i wzajemny szacunek.

Dyskutujmy otwarcie i szczerze ale bez złośliwości.

Dążmy do jednego celu a nasze małe sprawy rozwiązujmy bez szkody dla innych – to będzie źródłem sukcesu dla każdego z osobna i ogrodu jako całości.

 

Tadeusz Jarzębak

Prezes OZ w Szczecinie

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.