Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Krajowa Rada organizuje Rejonowe Konferencje Szkoleniowe dla instruktorów SSI PZD - 04.04.2012

Jak co roku , również w bieżącym Krajowa Rada  organizuje wiosenne konferencje dla społecznych instruktorów okręgowych i krajowych Społecznej Służby Instruktorskiej PZD z bogatym, aktualnym programem ogrodniczym, teoretycznym i praktycznym. Do końca maja odbędzie się  5  trzydniowych Rejonowych Konferencji Szkoleniowych dla 263 instruktorów okręgowych i krajowych SSI PZD.

Celem konferencji będzie  szerokie omówienie tematu zagospodarowania i modernizacji działek, ponadto przekazanie instruktorom najnowszych trendów w dziedzinie ogrodnictwa  oraz  informacji dotyczących aktualnej sytuacji Związku.

Blok tematów ogrodniczych obejmował będzie zagadnienia dotyczące między innymi: ochrony roślin na działkach w 2012 r., co to jest GMO (Organizmy Genetycznie Modyfikowane), ogrodnictwo ekologiczne oraz ochrona środowiska, w tym ogrodów działkowych przed niebezpiecznymi toksynami. Wykładowcami będą naukowcy uniwersytetów rolniczych i instytutów ogrodniczych.  

W bloku tematów związkowych znajdą się zagadnienia dotyczące aktualnej sytuacji Związku, podstawowych zagadnień prawnych występujących  obecnie w działalności Związku oraz  prawidłowego zagospodarowania  i modernizacji działek w ROD.  W programie przewidziano czas na wymianę doświadczeń, dyskusję oraz wyjazdy do ogrodów działkowych,  podczas których odbędą się zajęcia praktyczne.

Konferencje szkoleniowe zorganizowane zostaną we współpracy z  okręgowymi  zarządami  PZD:

OZ Warmińsko – Mazurskim dla instruktorów SSI z okręgów: Podlaski, Toruńsko – Włocławski, Bydgoszcz, Piła

OZ w Gdańsku dla instruktorów SSI z okręgów: Elbląg, Słupsk, Koszalin, Szczecin

OZ Mazowieckim dla instruktorów SSI z okręgów: Lublin, Łódzki, Kalisz, Poznań

OZ we Wrocławiu dla instruktorów SSI z okręgów: Sudecki, Opolski, Legnica, Zielona Góra, Gorzów Wlkp.

OZ Świętokrzyskim dla instruktorów SSI z okręgów: Częstochowa, Śląski, Małopolski, Podkarpacki

Konferencje jak dotychczas cieszą się ogromnym zainteresowaniem instruktorów. Pomimo wyczerpujących programów, z dyskusji podczas konferencji wynika, że są bardzo pożyteczne  dla instruktorów, a także dla wykładowców.  

 Podstawowym zadaniem społecznych instruktorów SSI jest instruktaż  i pomoc dla działkowców w zagospodarowaniu działki i uprawie roślin  we własnych rodzinnych ogrodach działkowych oraz innych ROD. Dlatego też ta wiedza z pewnością będzie wykorzystana z pożytkiem dla wszystkich działkowców, którzy korzystają z ich pomocy.   Mamy nadzieję, że Konferencje przyczynią się do  poszerzenia wiedzy związkowej  i  merytorycznej, wymiany doświadczeń i integracji służby instruktorskiej.

 

 KOSZTY ORGANIZACJI KONFERENCJI POKRYWA KRAJOWA RADA PZD

 

Poniżej zamieszczamy Program ramowy konferencji szkoleniowych dla instruktorów krajowych i okręgowych SSI PZD .

 

ECH

Załącznik plikowy do pobrania

Program_ramowy_konferencji_szkoleniowych_dla_instruktorw_krajowych.docx

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.