Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Porady ogrodnicze

ROD „Jedność” Wrocław w obronie ustawy o ROD - 16.04.2011

ROD „Jedność" Wrocław

 

 

UCHWAŁA NR 12/2011

Walnego zebrania sprawozdawczego ROD „JEDNOŚĆ" we Wrocławiu w dniu 16 kwietnia 2011 r. w sprawie obrony Ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych

 

       Działkowcy Ogrodu „JEDNOŚĆ" we Wrocławiu zdecydowanie popierają stanowisko Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców we Wrocławiu w sprawie zagrożeń wynikających z wniosków, jakie złożył do Trybunału Konstytucyjnego w lutym i we wrześniu 2010 r. roku I Prezes Sądu Najwyższego uznania za nie-zgodną z Konstytucją RP Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, a także z Opinii Sejmu RP sygnowanej przez Marszałka Sejmu Pana Grzegorza Schetynę, z dnia 8 grudnia 2010 r., skierowanej do Trybunału Konstytucyjnego, w której podtrzymuje w w. stwierdzenie o niezgodności z Konstytucją RP czterech przepisów ustawy tj. art. 10, art. 17 ust. 2, art. 18 i art. 24. Uważamy także, że podjęcie akcji sprzeciwu wobec zagrożenia fundamentalnych przepisów Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przepisów gwarantujących własność działkowców i Związku oraz istnienie i rozwój ogrodów działkowych, a także funkcjonowanie organów Polskiego Związku Działkowców, leży w naszym interesie - szerokich rzesz działkowców - znaczącej części polskiego społeczeństwa.

            Mamy świadomość, że obecne zagrożenie przepisów Ustawy o rodzinnych ogro-dach działkowych jest nieporównywalnie groźniejsze niż kiedykolwiek z uwagi na włączenie się w tę sprawę Marszałka Sejmu RP i niektórych posłów Komisji Sejmowych, a także w związku z instrumentalnym wykorzystywaniem dla osiągnięcia zamierzonego celu Najwyższej Izby Kontroli. Jesteśmy przekonani, że celem tych działań jest odebranie Związkowi ostatnich uprawnień, jakie pozostały w zakresie możliwości prawnego przeciwstawienia się likwidacji terenów ogrodów w szczególności pod inwestycje o charakterze komercyjnym, gdyż Trybunał Konstytucyjny już wcześniej uchylił uprawnioną zgodę Związku na likwidację ogrodów dla celów publicznych. Prosimy o potraktowanie naszego stanowiska, jako głosu ludzi, głównie emerytów, rencistów i rodzin wielodzietnych najsłabszej ekonomicznie grupy Naszego Narodu, dla których Ogród działkowy jest jedynym środkiem wyrównywania niedostatków stale drożejącej żywności i galopujących kosztów życia codziennego oraz najtańszą formą rekreacji i wypoczynku. Działkowcy naszego Ogrodu swoim stanowiskiem wspierają działalność podejmowaną w obronie obowiązującej Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, przez Okręgowy Zarząd we Wrocławiu i Krajową Radę PZD w Warszawie.

 

W załączeniu lista członków ROD JEDNOŚĆ popierających stanowisko ZW PZD we Wrocławiu

 

              PRZEWODNICZĄCY                                        PRZEWODNICZĄCY

                    ZEBRANIA                                       KOMISJI UCHWAŁ I WNIOSKÓW

 

 

67 podpisów działkowców ROD „Jedność" we Wrocławiu.

 

 

Wrocław, dnia 16 kwietnia 2011 r.

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio