Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy krajowe

UCHWAŁA nr 337/2022 Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców z dnia 12 sierpnia 2022 roku w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku” - 26.09.2022

UCHWAŁA nr    337/2022

Krajowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców

z dnia 12 sierpnia 2022 roku

 

w sprawie rozstrzygnięcia konkursu krajowego dla ROD

pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia

Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”

 

Krajowy Zarząd PZD uchwałą nr 277/2022 z dnia 23 czerwca 2022 roku ogłosił konkurs krajowy dla ROD pn. „Wielki Konkurs dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia Polskiego Związku Działkowców w 2022 roku”.

Do konkursu zostały zgłoszone 23 ROD, które po wewnętrznej weryfikacji przez Okręgowe Zarządy PZD zostały przez nie wybrane jako wyróżniające się stopniem rozwoju, zagospodarowania, aktywności oraz zarządzania przystającymi do współczesnych czasów i potrzeb ogrodu zapewniającymi działkowcom, a także ich rodzinom możliwość aktywnego wypoczynku oraz prowadzenia upraw ogrodniczych na ich potrzeby, a także realnie przyczyniły się do promowania ogrodnictwa działkowego znaczenia i roli PZD w społeczeństwie poprzez  m.in. wdrażanie Programów PZD.  

Komisja Konkursowa PZD pod przewodnictwem Wiceprezesa PZD Józefa Noskiego szczegółowo zweryfikowała i oceniła zgodnie z kryteriami określonymi w Regulaminie konkursu wszystkie zgłoszenia oraz zapoznała się z wszystkimi opiniami OZ PZD. Komisja oceniając zgłoszenia uwzględniała także wielkość ROD oraz rok założenia. Duże znaczenie  przy ocenie zgłoszeń miała przekazana dokumentacja fotograficzna pod względem doboru merytorycznego.

Krajowy Zarząd PZD biorąc pod uwagę ocenę i wnioski z prac przedłożoną przez Komisję Konkursową postanawia rozstrzygnąć konkurs krajowy przyznając:

 

§1

1. I miejsce, tytuł „ROD 40-lecia Polskiego Związku Działkowców”  oraz nagrodę pieniężną w wysokości 10 000 zł

 

ROD „Radość” w Katowicach, Okręg Śląski

 

 2. II miejsce, tytuł „ROD 40-lecia Polskiego Związku Działkowców” oraz nagrody pieniężne w wysokości 8 000 zł dla każdego ROD

ROD „Zgoda” w Jelczu Laskowicach, Okręg we Wrocławiu

ROD „Zielony Zakątek” w Nowym Tomyślu, Okręg w Poznaniu

 3. III miejsce, tytuł „ROD 40-lecia Polskiego Związku Działkowców” nagrody pieniężne w wysokości 7 000 zł dla każdego ROD

 

ROD „Makrum” w Bydgoszczy, Okręg Bydgoszcz

ROD „Przyszłość” w Tomaszowie Lubelskim, Okręg w Lublinie

ROD „Raj” w Sokołowie Podlaskim, Okręg Mazowiecki

 4. IV miejsce, tytuł „ROD 40-lecia Polskiego Związku Działkowców” nagrody pieniężne w wysokości 6 000 zł dla każdego ROD

ROD „Prząśniczka” w Toruniu, Okręg Toruńsko-Włocławski

ROD „Zielony” w Gdyni, Okręg Pomorski

ROD „Kopciuszek” w Opolu, Okręg Opolski

ROD „Magnolia” w Kielcach, Okręg Świętokrzyski

 

5. Wszystkie ROD wskazane w § 1 otrzymują ponadto specjalne pamiątkowe puchary,  dyplomy oraz wydawnictwa związkowe.

 

§ 2

5.   Przyznać wyróżnienia za całokształt działalności dla następujących ROD:

 

1)    ROD im. Piasta Kołodzieja w Białymstoku, Okręg Podlaski 

2)    ROD „Nowy Sad” w Stargardzie, Okręg  w Szczecinie

3)    ROD  im. Ks. K. Niesiołowskiego w Pleszewie, Okręg w Kaliszu

4)    ROD „Kolejarz” w Białogardzie, Okręg w Koszalinie

5)    ROD „Pańska Góra”  w Andrychowie,  Okręg Małopolski

6)    ROD „Malwa” w Pile, Okręg w Pile

7)    ROD im. Bolesława Chrobrego w Szprotawie, Okręg w Zielonej Górze

 

ROD wyróżnione za całokształt działalności otrzymują tytuł ROD 40-lecia Polskiego Związku Działkowców”, nagrody pieniężne w wysokości 5 000 zł, dyplomy, pamiątkowe puchary oraz wydawnictwa związkowe.

2. Przyznać wyróżnienia za wybraną aktywność dla następujących ROD:

1)     ROD „Sarenka” w Częstochowie, Okręg w Częstochowie w kategorii siedziba zarządu ROD, jej stan (w tym realizacja Programu Budowy Siedzib dla Zarządów ROD z wykorzystaniem proponowanych przez KZ PZD projektów budynków)

2)      ROD ”Marzenie” w Kętrzynie, Okręg Warmińsko-Mazurski w kategorii inwestycje i remonty w ROD

3)     ROD „Perła” w Kłodzku, Okręg Sudecki w kategorii wyposażenie ROD w sieć energetyczną, wodną

4)     ROD „Przylesie” w Kulowie, Okręg w Legnicy w kategorii osiągnięcia produkcyjne na działkach w ROD- stopień zagospodarowania działek w ROD pod uprawy warzyw i owoców

5)     ROD „Prefabet” w Kolbuszowej, Okręg Podkarpacki w kategorii promocja ROD i Związku poprzez organizację wydarzeń plenerowych, integrację z lokalną społecznością

6)     ROD „Odrodzenie” w Bytowie, Okręg w Słupsku w kategorii stan i rodzaj infrastruktury podstawowej

ROD wyróżnione w wybranych kategoriach otrzymują „ROD 40-lecia Polskiego Związku Działkowców”, nagrody pieniężne w wysokości 3 000 zł, dyplomy, pamiątkowe puchary oraz wydawnictwa związkowe.

 

§ 3

Wyniki konkursu zostaną ogłoszone podczas Krajowych Dni Działkowca 2022, opublikowane w Biuletynie Informacyjnym, miesięczniku „działkowiec”, wydawnictwach związkowych oraz  na stronach internetowych  PZD i Okręgów.

 

§ 4

Koszty przyznanych nagród pokryć ze środków budżetowych Jednostki Krajowej PZD.

 

          WICEPREZES                                                              PREZES

 

            Józef NOSKI                                                    Eugeniusz KONDRACKI

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.