Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Najcenniejszy skarb PZD - 16.07.2021

Historia 40 lat Polskiego Związku Działkowców pokazuje, jak prawdziwe jest hasło pod którym  w 2013 roku toczyła się walka o ustawę gwarantującą prawa blisko miliona działkowców – „Ogrody, to ludzie, a nie grunty”.  PZD to setki tysięcy społecznych działaczy, którzy są rzeczywistym skarbem związku.

W filmie „Purpura i czerń” papież Pius XII pokazuje głównemu bohaterowi, duchownemu irlandzkiemu, skarbiec Watykański. Papież obawia się, że jeśli hitlerowcy dowiedzą się o nielegalnej organizacji, którą kieruje ten duchowny (niosącej pomoc żołnierzom zbiegłym z obozów jenieckich), mogą nie uszanować neutralności Watykaniu i zrabować skarby. Ostatecznie jednak Pius XII uświadamia sobie, że największym skarbem Watykanu są odważni i pełni poświęcenia ludzie – tacy jak irlandzki duchowny.

Także historia Polskiego Związku Działkowców pokazuje, że to ludzie są jego najcenniejszym zasobem.

Podczas jednego z zebrań Okręgowej Rady Łódzkiej, prowadząca posiedzenie Izabela Ożegalska, Prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego, poprosiła uczestników o krótkie przedstawienie się. Każdy opowiedział, jaki ogród reprezentuje, jakie pełni funkcje, jak długo, od kiedy ma działkę, itp. Okazało się, że wszyscy z nich są wieloletnimi działkowcami, zaangażowanymi w działalność społeczną na rzecz PZD. Niektórzy to prezesi ROD-ow, czasem przez wiele kadencji. Inni już nie pełnią żadnych funkcji, ale wychowali godnych następców - dobrych gospodarzy, sprawnych zarządców ogrodów. Dla wszystkich praca społeczna na niwie ogrodowej to pasja i żywioł, który przynosi ogromną satysfakcję.

Wśród uczestników znaleźli się i tacy, którzy zrezygnowali z pracy w organach władz, ale widząc, że po ich odejściu sprawy ogrodu nie idą jak należy, wrócili i kontynuują swoją działalność społeczną.

Jeśli dodamy uwagi Prezes Izabeli Ożegalskiej do poszczególnych wystąpień – świadczące o jej doskonałej pamięci - ale także o tym, że wszyscy znają się i blisko współpracują dla dobra działkowców już od lat, to nasuwa się jeden bardzo ważny wniosek. Ci ludzie, to prawdziwy skarb Polskiego Związku Działkowców.

Bo bogactwem PZD nie są hektary ziemi, domy działkowca, infrastruktura, czy stan kont. Skarbem związku są działacze! 

To właśnie dzięki nim PZD trwa i będzie trwał bez względu na okoliczności.


Antoni Gieczewski, Łódź

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.