Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Ogrodnictwo działkowe orężem w walce ze smogiem - 24.11.2020

Antonie de Saint-Exupery powiedział, „...że ziemi nie dziedziczymy po rodzicach, tylko pożyczamy od naszych dzieci. Oddajmy im planetę co najmniej w takim stanie, w jakim sami dostaliśmy...”
Skażenie powietrza ma ogromny wpływ na nasze życie i zdrowie. Wzrastające w ostatnich latach zainteresowanie smogiem może stwarzać wrażenie, że pojawiło się coś nowego, nieznane zagrożenie. Tymczasem analizując historyczne źródła, można zauważyć, że problem zanieczyszczenia powietrza, także smogu, towarzyszy działalności człowieka już od czasów starożytnych. 
„….Już Witruwiusz, rzymski architekt żyjący w I w. p.n.e., w trosce o zdrowie mieszkańców miast zwracał uwagę na konieczność zachowania odpowiedniej, służącej przewietrzaniu, cyrkulacji powietrza na obszarze zabudowanym….” 
Rozwój cywilizacji , ruch samochodowy, dym wydobywający się z kominów fabryk, ale także domów mieszkalnych, sprawia, że coraz więcej gazów cieplarnianych i innych związków, tafia do atmosfery. 
Wiele raportów, statystyk Światowych Organizacji, przedstawia najbardziej zanieczyszczone miasta. Na jakim miejscu w tych raportach znajduje się Polska. Smutne, ale prawdziwe 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajduje się w Polsce. Jakie są tego przyczyny, nie przemyślana likwidacja terenów zielonych, przez władze miast, zaślepione mamoną developerów. Pełna ignorancja mieszkańców, przecież aby walczyć musimy minimalizować produkcję dwutlenku węgla.  Zieleń to płuca miast, każda roślina mniejsza czy większa jest swego rodzaju biologicznym odkurzaczem, który unieszkodliwia zanieczyszczenia, specjaliści nazywają to fitoremediacją.
W zwalczaniu smogu pomocne może być odpowiednie planowanie zabudowy, uwzględniające obecność tzw. „korytarzy przewietrzających” w strukturze miasta. Sposobem na walkę ze smogiem, niestety nie w pełni wykorzystanym i wedle niektórych włodarzy miast zbędnym, jest utrzymywanie i zakładanie nowych terenów zieleni w miastach. 
Czy nie należy w tym miejscu  podkreślić ważnej roli, jaką w walce ze smogiem odgrywa ogólnopolskie stowarzyszenie ogrodowe Polski Związek Działkowców?  Od lat Jednostka Krajowa Polskiego Związku Działkowców nagłaśnia problem zanieczyszczenia powietrza, broni zielonych enklaw, stawiając politykom i władzom trudne pytania. Bez ogrodów działkowych w miastach, zanieczyszczone i trujące powietrze nie tylko za naszym oknem, ale także w naszych domach, uniemożliwiałoby normalną egzystencję.  Z każdym oddechem do naszych płuc dostarczane jest około pół litra powietrza. Tak więc jego jakość ma kluczowe znaczenie na nasze zdrowie i samopoczucie.
Po co stosować metody nazywane przez specjalistów eksperymentalne, stawiając wieże antysmogowe, tworząc „zielone ściany”, które będą pełnić funkcję filtrów powietrza. Wszystko to już mamy wkomponowane na terenach zurbanizowanych, gdzie od lat funkcjonują rodzinne ogrody działkowe. Przecież duże zwarte skupiska drzew i różnorodnych roślin, zatrzymują cząsteczki pyłów i gazów, wzbogacają powietrze w tlen. Rozproszona zieleń wkomponowana w architekturę miast, powoduje mieszanie się powietrza i rozpraszanie zanieczyszczeń. To wszystko jest nam dane w ogrodach działkowych. 
W tym roku – wielki boom na ogrody działkowe - powód epidemia koronawirusa, ale także wzrost  świadomość ekologicznej. 
Ogrody działkowe to różnorodność rośliny,  które wchłaniają dwutlenek węgla wydzielając tlen. Obecność ogrodów działkowych na stałe powinna zostać wpisana w plany i studia zagospodarowania przestrzennego miast. Bo tylko wspólne działania dadzą wymierna korzyści dla wszystkich. 
 
Uważam, że walka ze smogiem, to bardzo ważna sprawa i nie można pomijać jej w naszych codziennych działaniach. Lekceważenie problemu jest bardzo nieodpowiedzialne, a każdy powinien mieć świadomość jego negatywnych konsekwencji. Dlatego dbajmy o to co mamy, bądźmy razem w tej trudnej walce o przyszłość naszej planety. 
 
 
mgr Małgorzata Jasińska
 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.