Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Czy są potrzebne ? - 21.08.2020

Nie przekonuje mnie teza, że Ogrody trzeba przekształcić w parki - bo duże miasta mają ogromne niewykorzystane tereny zielone, często zarośnięte bo brak pieniędzy na koszenie, niektóre wynajmują własne grunty na ogrody działkowe co można spotkać np. w Krakowie w ogłoszeniach Urzędu Miasta. Poza tym ogrody społeczne równie dobrze mogą być przeznaczane na parki ale tego argumentu nikt nie podejmuje. Dzikie zarośla na obrzeżach miast też mogą być przeznaczane na parki ale również to nikogo nie interesuje ponieważ koszt koszenia trawy, wycinki i przycinki byłby dla miast niekorzystny. One mają interes aby przejmować Ogrody PZD które są zadbane i są niewielkie koszty aby coś na nich wybudować lub zrobić park. Przypomnę, że wycinka 1 dużego orzecha włoskiego kosztuje ok. 600-800 zł. Dlatego teza o przekształcaniu Ogrodów w parki ma podłoże czysto ekonomiczne (oszczędnościowe) i nie uwzględnia innych argumentów przemawiających za istnieniem ROD. W parkach np. krakowskich brakuje ławek do siedzenia a cóż komu z parku gdzie nie można usiąść? Proszenie radnych z reguły nic nie daje.

Ogrody ROD spełniają cele np.:

1) ograniczanie głodu z powodu suszy (wysokie ceny warzyw i owoców oraz kwiatów, ziół)

2) zapobieganie efektom niszczenia owadów, flory i fauny (duże miasta są tzw. ekologicznymi dziurami, które powodują śmierć np. owadów, które nie potrafią znaleźć tam pożytku i giną, podobnie jest z roślinami - trawniki są gatunkowo coraz bardziej ubogie itd). Miejskie gołębie na terenie miast nie mają symbolicznych wodopojów, często spotyka się martwe ptaki - natomiast działkowcy dbają o ptaki i mają poidełka a zimą je dokarmiają. Podobnie owady potrzebują poidełek (niskich podstawek z wodą wypełnionych kamykami)

3) zapobieganie deficytowi tlenu przy dużych skupiskach ludności (wskazane są iglaki na okres zimowy z wyłączeniem tuj i jałowców sabińskich, które wydzielają trujące opary, ale miasta stawiają na parkowe drzewa liściaste, w tym karłowe)

4) Ogrody sprzyjają rozwojowi miast ponieważ zapobiegają zbytniej koncentracji mieszkalnictwa, której nikt nie kontroluje (zadanie pomijane przez planistów).

5) Ogrody są lekiem na stres  oraz na hałas powyżej dopuszczalnych norm emitowany przez samochody, pociągi, tramwaje, urządzenia, słupy elektryczne itd.

Edyta Skrzeszewska

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.