Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Refleksje młodej prezes rodzinnego ogrodu działkowego - 11.09.2018

Polski Związek Działkowców propaguje Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD, nawołuje do budowania nowoczesnych ROD na miarę XXI wieku poprzez różnego typu aktywności. Gdzie działanie, tam pomyślność, dlatego już dziś razem zbudujmy przyszłość, dobrobyt i bezpieczeństwo ogrodów działkowych.

Integracja społeczna - co to takiego? To działanie wspólnotowe, które opiera się na zasadach prowadzenia dialogu, wzajemnej współpracy jednostek traktowanych w sposób równorzędny. Cel został określony jako podążanie ogólnopolskiego stowarzyszenia ogrodowego i każdego ogrodu  do wykreowania rodzinnych ogrodów działkowych jako ogólnopolskiej organizacji, która działa zgodnie z obowiązującym prawem w atmosferze wzajemnego szacunku i współpracy, bez szykanowania się wzajemnie z powodu występujących różnic kulturowych i religijnych, różnic w infrastrukturze, terenie i miejscu lokalizacji. W owym zintegrowanym społeczeństwie jako nadrzędne traktowane są prawa i obowiązki działkowców. Integracja działkowców z innymi stowarzyszeniami działającymi na danym terenie to proces trudny i skomplikowany, gdyż wymaga funkcjonowania w zgodzie więcej niż jednej grupy społecznej, a które to grupy z założenia są podzielone przez występujące różnice kulturowe, społeczne i ekonomiczne. Proces ten wymaga również zaakceptowania pewnych skonkretyzowanych warunków przez wszystkie działające grupy, co także nastręcza czasami niewyobrażalnych trudności. Trudno jest w ogrodach działkowych przebić się z nowościami, różnymi aspektami integracji, nie wszystkie zarządy podejmują się organizacji dożynek działkowych czy też jubileuszy. Kontynuowanie działkowych dożynek jest ważne, pozwala manifestować naszą przynależność, to wspaniała okazja do wspomnień, rozmów o przyszłości, wymiany doświadczeń.

Ważne jest aby idea ogrodnictwa działkowego była przekazywana, to nowi działkowcy są przyszłością, to oni będą kultywować tradycje, propagować zachowania ekologiczne następnym pokoleniom. Program integracji społecznej poprzez różnego rodzaju uroczystości, zabawy, zielone lekcje przyrody  oraz inne podejmowane działania w ogrodach mają na celu wprowadzenie zmian w pewnym stereotypowym myśleniu społeczeństwa o ogrodach działkowych tzw. RODOS (rodzinne ogrody działkowe otoczone siatką) jako slumsach i dążyć do wypromowania naszych ogrodów w środowisku lokalnym. Nasza działalności winna skupić się na promowaniu ogrodów, ich piękna i wielu pozytywach jakie dają lokalnej społeczności. To  partnerstwo we współuczestnictwie i współdziałaniu to proces długotrwały i skomplikowany, wymagający wciąż zmian na polu informacyjnym, organizacyjnym, programowym i metodycznym, zmian w myśleniu wielu ludzi. Jednak już teraz możemy mówić o korzyściach jakie niesie ze sobą integracja społeczna.

Z pełną odpowiedzialnością można rzec, iż Polski Związek Działkowców dzięki otwarciu się na wiele środowisk, stworzył wzorowe i przykładne warunki do pogłębiania i propagowania integracji społecznej. Nasza organizacja, a w szczególności członkowie zarządów wykorzystują każdą sposobność, by móc brać czynny udział w organizowaniu pomocy oraz innych inicjatyw charytatywnych prowadzonych przy współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami. W jednym z grudziądzkich ogrodów zarząd pomógł osobie przez kilka lat przebywającej w ogrodzie przez cały rok. W bardzo skromnej altanie, bez bieżącej wody mieszkała pani Agata. Nie uskarżała się na nic, miała dach nad głową, a latem w ogródku uprawiała warzywa, a z owoców robiła przetwory na długie zimowe dni. Z roku na rok coraz bardziej podupadała na zdrowiu, a altana wymagała remontu.

Pewnego dnia za sprawą nowej prezes rod, która pomogła sformułować pismo do władz miasta Grudziądza, a dokładnie do wydziału gospodarki mieszkaniowej, po około roku stało się coś czego pani Agata się nie spodziewana, wręcz nie wierzyła by mogła się wydarzyć. Pismo podpisał Prezydent miasta Grudziądza informując o przydziale mieszkania socjalnego dla Pani Agaty. Łzy szczęścia i fakt, że po kilkunastu latach pani Agata będzie miała własne mieszkanie. Dziś po dokładnie dwóch latach, odwiedziłam byłą działkowiczkę w jej małym przytulnym mieszkanku, przez chwilę stałyśmy w milczeniu. Radość z pokonania tej małej a jakże dużej przeszkody, bo nie każdy potrafi napisać urzędnicze pismo, ująć w kilku słowach swoje życie. Dziś jestem dumna z pani Agaty ma pracę i własne mieszkanie i to jest właśnie działanie dla społeczności działkowej. Rozmowa i zrozumienie problemu, pomoc i radość oraz proste ale jakże ważne i wymierne słowo – dziękuję.

 

mgr Małgorzata Jasińska

Prezes ROD „Niezapominajka”

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.