Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Obchody Jubileuszu 50-lecia powstania ROD „Kolejarz” w Chełmie i „Plon” w Bełżycach. - 10.09.2018

W dniu 01 września 2018 r. dwa Rodzinne Ogrody Działkowe z terenu działania Okręgu PZD w Lublinie „Kolejarz” w Chełmie oraz „Plon” w Bełżycach świętowały  Jubileusz 50-lecia powstania  ogrodu.

Obchody Jubileuszu połączono z tradycyjnie organizowanymi o tej porze roku Dniami Działkowca.

Zaproszenie Zarządu ROD „ Kolejarz „ w Chełmie na uroczyste jubileuszowe obchody przyjęła Pani Prezydent Miasta Chełm Pani Agata Fisz, Dyrektor Wydziału Ochrony Środowiska Pani Irena Żółkiewska oraz Pan Jacek Baranowski Z-ca Dyrektora MPGK w Chełmie.

Uroczyste jubileuszowe obchody w Chełmie rozpoczęły się od wystąpienia Pani  Prezes ROD „Kolejarz” w Chełmie – Pani Krystyny Gołębiowskiej.

Pani Prezes ROD podziękowała Pani Prezydent Miasta Chełm za wieloletnią pomoc i finansowe wsparcie inwestycji ogrodowych. To m.in. dzięki przyznanej dotacji z budżetu miasta tak okazale prezentuje się wyremontowany i zmodernizowany Dom Działkowca.

Zwróciła się również w ciepłych słowach do działkowców. Podkreśliła, że to dzięki ich zaangażowaniu i wieloletnie społecznej pracy możemy obchodzić pół wieku istnienia ogrodu.

Wśród gości zaproszonych na obchody jubileuszu znalazł się Członek Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie, Przewodniczący Delegatury Rejonowej OZ w Chełmie, Prezes ROD „Plon” w Chełmie Pan Jan Szymański.  Ponadto w uroczystości wzięła udział Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie Pani Magdalena Wójcicka i Główna Księgowa OZ Pani Barbara Mucha.

Krótką historią powstania ROD „Plon” w Bełżycach przedstawioną przez Panią Prezes Krystynę Woźniak rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe w w/w ogrodzie. Przybyli na uroczystość goście w swoich wypowiedziach zwracali uwagę na funkcję społeczną jaką ogrody działkowe pełnią w społecznościach lokalnych. Działkowcy natomiast chwalili się swoimi dorodnymi plonami. Świeże warzywa, owoce oraz piękne kolorowe bukiety kwiatowe przykuwały uwagę zebranych.

Reprezentant Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie Pan Zenon Jakóbczyk podziękował  Zarządowi ROD za dobrze wykonywaną pracę społeczną na rzecz ogrodu i Związku, a działkowcom pięknie zagospodarowanych działek.

Dla upamiętnienia  jubileuszu ogrodowego na ręce Pani Prezes ROD  „Plon„ w Bełżycach Pan Zenon Jakóbczyk przekazał okolicznościowy dyplom i puchar ufundowany przez Prezesa Polskiego Związku Działkowców Pana Eugeniusza Kondrackiego wraz z upominkami jako podziękowanie za wieloletnią pracę społeczną na rzecz Polskiego Związku Działkowców i ROD.

Zostały również wręczone Prezesom w/w jubileuszowych ROD dyplomy i puchary Okręgowego Zarządu PZD w Lublinie w uznaniu za wieloletnią pracę na rzecz rozwoju i zagospodarowania rodzinnego ogrodu działkowego oraz zaangażowanie w obronę interesów działkowców i Związku. Działkowcy za pracę społeczną na rzecz ogrodu i Polskiego Związku Działkowców zostali uhonorowani odznaczeniami związkowymi oraz dyplomami okolicznościowymi.

Zaproszeni goście oraz użytkownicy działek w wystąpieniach podkreślali ważną rolę i funkcje jakie ogrodnictwo działkowe pełni w życiu wielu ludzi, przede wszystkim pozwalając wychowywać młode pokolenia  w szacunku do przyrody i rodziny oraz godnie spędzać czas w „jesieni życia”.

W miłej i rodzinnej atmosferze działkowcy oraz  zaproszeni goście podziwiali zgromadzone plony, świętowali  jubileusz z nadzieją, że w następnym sezonie też na swoich działkach działkowcy  będą uprawiali ulubione rośliny oraz spędzali wolne chwile z rodzinami w otoczeniu zieleni. Działkowcy podczas rozmów snuli plany na dalsze modernizacje swoich działek oraz ogrodu, a także na  wspólne spotkania.

Jubileuszowe spotkania uświetnili muzyką i śpiewem.

 

Opracowanie: Dyrektor Biura Okręgu PZD w Lublinie

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio