Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Nowa siedziba Zarządu Ogrodu i miejsce spotkań działkowców ROD "Stokrotka" w Sędziszowie. - 13.04.2018

Rodzinny Ogród Działkowy "Stokrotka" w Sędziszowie będzie mógł świętować tegoroczny jubileusz 40-lecia powstania ogrodu w nowej świetlicy. Dzięki wsparciu finansowemu w wysokości 5 tysięcy złotych, zagwarantowanemu przez Starostę Jędrzejowskiego laureatom konkursu "Program Odnowy, Aktywizacji i Estetyzacji Powiatu Jędrzejowskiego w 2018 r." oraz środków własnych wszystkich użytkowników działek planowana przez Prezesa Zarządu ROD Pana Mariana Anyszka od dawna inwestycja doczeka się realizacji.

W związku z tym, że całość zadania oszacowana została na około 65 tys. złotych  ROD "Stokrotka" skorzysta również z innych źródeł finansowania, w tym m.in. pozyska środki z Funduszu Rozwoju ROD, będącego w dyspozycji Okręgu Świętokrzyskiego PZD w Kielcach oraz zwróci się do jednostki krajowej stowarzyszenia ogrodowego Polski Związek Działkowców o pożyczkę z Funduszu Samopomocowego.

Dzięki świetnie zorganizowanym działaniom i zaangażowaniu działkowców, a w szczególności członków Zarządu ROD z Panem Prezesem na czele, udało się osiągnąć sukces, dzięki któremu nowa świetlica, w której nie tylko odbywać się będą spotkania Zarządu ROD i coroczne walne zebrania sprawozdawcze, będzie służyć całej społeczności użytkowników działek.

 

                                                                                              Anna Grudzień

                                                                                              Instruktor ds. Organizacyjnych

                                                                                              Okręgu Świętokrzyskiego PZD

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio