Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Piknik w Rodzinnym Ogrodzie Działkowym „Krokus” w Wysokiej. - 29.08.2018

W sobotę 18 sierpnia 2018 roku działkowcy z rodzinami spotkali się na terenie ogrodu na festynie aby uczcić jubileusz 35- lecia powstania ogrodu. Przybyłych działkowców i zaproszonych gości powitała Wiceprezes Zarządu ROD pani Sylwia Szalska w osobach: Maria Fojt - Wiceprezes Okręgu PZD, Kazimierz Wasiak Przewodniczący Rady Powiatu w Pile, Eligiusz Komarowski Starosta Pilski oraz Marek Madej Burmistrz Miasta i Gminy Wysoka. Prezes ROD Grzegorz Siemaszko przedstawił krótka historię ROD. Poinformował o realizowanej adaptacji zakupionej altany ogrodowej na biuro Zarządu ROD i otrzymanej dotacji na ten cel z Krajowej Rady PZD. Działkowcy oklaskami podziękowali za otrzymaną pomoc finansową. Następnie Maria Fojt Wiceprezes Okręgu PZD w Pile odniosła się do osiągnięć ROD oraz działaczy, którzy budowali infrastrukturę ROD oraz przestrzegali zagospodarowania ogrodu zgodnie z planem. Ich efekty to dobrze zagospodarowane i utrzymane działki. Działkowcy swoje plony i przetwory z działek zaprezentowali na wystawie. Podziękowała w imieniu Okręgowego Zarządu PZD wszystkim działaczom i działkowcom za ich wkład pracy w budowę ogrodu. Wręczyła srebrne odznaki „Zasłużony Działkowiec" działaczom Zarządu i Komisji Rewizyjnej ROD - Barbarze Gryz, Ewie Niemczewskiej, Sylwii Szalskiej, Grzegorzowi Siemaszko, Markowi Jędrzejczak oraz najstarszemu stażem działkowcowi Panu Stanisławowi Zieleniewskiemu. Przekazała życzenia, dyplom i puchar od Prezesa Polskiego Związku Działkowców Eugeniusza Kondrackiego oraz pamiątkowy ryngraf z życzeniami od Prezesa Okręgu PZD w Pile Mariana Praczyka. Podziękowała władzom Powiatu Pilskiego za pomoc finansową skierowaną przez samorząd powiatu do wszystkich rodzinnych ogrodów działkowych powiatu pilskiego.


Zarząd ROD wręczył 38 działkowcom uprawiających działki w ROD ponad 30 lat dyplom uznania z okazji jubileuszu 35 lecia ROD w podziękowaniu za długoletnie zaangażowanie w rozwój ogrodu. Prezes ROD wspólnie z Marią Fojt przekazali działkowcom znaczki PZD przekazane z Krajowej Rady PZD.
Starosta Pilski Eligiusz Komarowski oraz Kazimierz Wasiak Przewodniczący Rady Powiatu w swoich wystąpieniach odnieśli się do pozytywnej roli rodzinnych ogrodów działkowych w społeczności lokalnej. Powiat promuje ogrody i działki współfinansując ich działalność. Przekazali pamiątkowy ryngraf z życzeniami z okazji jubileuszu.
Burmistrz Miasta Wysokiej Marek Madej pogratulował działkowcom i Zarządowi dobrze zagospodarowanych działek. Złożył życzenia i przekazał pamiątkowy ryngraf.


Pani Ewa Niemczewska Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej ROD podziękowała w imieniu działkowców Zarządowi ROD za zaangażowanie i przygotowanie pikniku na terenie ogrodu. Prezes ROD podziękował Burmistrzowi, Staroście Pilskiemu, który objął imprezę patronatem i Okręgowemu Zarządowi PZD oraz sponsorom za przekazaną pomoc przy organizacji pikniku.
Wszyscy uczestnicy festynu zostali poczęstowani, grochówką ,kiełbaską z grilla i smacznym ciastem. Przy muzyce bawili się do wieczora.

Barbara Gryz
Zarząd ROD Krokus- Wysoka

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio