Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Jedność środowiska działkowego jego największą siłą - 17.05.2017

Całe środowisko działkowców śledzi doskonale znaną sprawę nagonki medialnej, jaka w ostatnich miesiącach rozpętała się wokół rodzinnych ogrodów działkowych i PZD. Zmanipulowane, nieprzychylne artykuły i programy telewizyjne celują w dobre imię Polskiego Związku Działkowców, oczerniając jego członków i wieloletnią tradycję ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Działkowcy jawnie okazują swoje rozczarowanie i oburzenie, śląc setki listów, apeli czy stanowisk w tej sprawie do autorów powyższych pomówień, redaktorów naczelnych ich redakcji, a także do Krajowej Rady PZD w Warszawie. Obserwując tę sytuację można śmiało stwierdzić, że jedność środowiska działkowców i zaangażowanie w obronę idei ogrodnictwa działkowego w dalszym ciągu jest najsilniejszą bronią w walce z przeciwnikami.

 

            Ta jedność i solidarność środowiska widoczna jest bardzo wyraźnie w strukturach największego w Polsce stowarzyszenia – PZD. Podkreślić należy, że znakomita większość rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce deklaruje chęć przynależności do Polskiego Związku Działkowców pozostając w jego strukturach. Po wejściu w życie ustawy o ROD w dniu 19 stycznia 2014r. jedynie ok. 5% ROD zadecydowało o wyłączeniu się i założeniu odrębnych stowarzyszeń ogrodowych, co w skali kraju stanowi minimalny odsetek. Powyższe cieszy z uwagi na niezaprzeczalny fakt, iż tylko silne i jednolite środowisko jest w stanie właściwie zabezpieczyć interesy działkowców w czasach, w których ogrody są solą w oku tak wielu grup nacisku. Warto w tym miejscu dodać, że w Okręgu Świętokrzyskim, który obejmuje 79 ROD na terenie całego województwa – żaden z nich nie zdecydował się na wyjście z Polskiego Związku Działkowców. Jest to wynikiem ścisłej współpracy pomiędzy ROD a Okręgiem, która oprócz jedności środowiska widoczna jest również w stałym rozwoju i podnoszeniu estetyki oraz funkcjonalności świętokrzyskich ogrodów.

 

            Wyrazem solidarności i jedności środowiska świętokrzyskich działkowców są także odbyte w tym roku walne zebrania. To właśnie na nich dało się słyszeć głosy poparcia dla działań Związku w zakresie przeciwstawienia się medialnej nagonce. Coraz większa jest świadomość wśród użytkowników działek, iż brak silnej i ogólnopolskiej organizacji broniącej ich praw i terenów zajmowanych przez ROD, to zwyczajnie koniec ogrodnictwa działkowego w naszym kraju jakie znamy już od 120 lat...

 

 

 

                                                                                              Anna Ślusarczyk

                                                                                              Inspektor ds. terenowo – prawnych

                                                                                              Okręgu Świętokrzyskiego PZD

 

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.