Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

ROD im. B. Leśmiana w Zamościu pięknieje - 24.10.2016

Rodzinny Ogród Działkowy im. B. Leśmiana w Zamościu obchodził niedawno 35-lecie swojej działalności. Ponad 630 działkowców cieszy się uprawianiem swoich działek. Całkowita powierzchnia naszego ogrodu to 12,5 ha ziemi leżącej częściowo na terenach „Natura 2000”. Mamy też trochę niezagospodarowanych działek. Całość ogrodu ma dostęp do sieci wodociągowej a woda pozyskiwana jest z dwóch studni głębinowych. Z uwagi na częściowo podmokłe tereny ogród jest zmeliorowany siecią ponad 1500 mb rowów melioracyjnych. Całkowita długość alejek to ponad 12 km.

Zarządzając tym stanem posiadania trzeba olbrzymiego wysiłku aby całość utrzymywać w ciągłym ruchu. Naszym priorytetem jest aby działkowcy mieli niczym nie zakłócony dostęp do radości jaką jest uprawa działki ogrodniczej. Jesteśmy młodym zarządem bo dopiero od roku 2012. Jak każdy kto nieco łyknął zarządzania w Rodzinnych Ogrodach Działkowych to wie, że potrzeby są olbrzymie, szczególnie w tych ogrodach które zakładane były 20-30 lat temu i wcześniej.  Infrastruktura wymaga ciągłych nakładów na remonty i modernizacje. I zawsze jest brak tych środków zwanych finansami. My, jako zarząd za cel postawiliśmy sobie wykonanie znaczącej inwestycji każdego roku. I tak rok 2014 to zakup ciągnika-kosiarki oraz wymiana częściowa pokrycia dachu na Domie Działkowca oraz połączonej z nim hydroforni. Rok 2015, to modernizacja sieci rowów melioracyjnych w ilości ponad 1350 mb jak i udrożnienie wszystkich przepustów. Ponadto, nastąpiła wymiana pompy w studni głębinowej, co znacząco podniosło wydajność i zmniejszyło zużycie energii elektrycznej. Rok  2016 – to wykonanie nowego ogrodzenia w ilości 300 mb, które było prawie całkowicie zniszczone oraz odnowienie elewacji zewnętrznej na Domie Działkowca wraz z umieszczeniem na ścianie frontowej logo naszego ROD. Wszystkie te coroczne inwestycje pochłaniają wymierne środki finansowe które musimy pozyskać z własnych funduszy. Jeśli chodzi o odnowienie elewacji Domu Działkowca to był ostatni dzwonek. Tynk był popękany, stara farba prawie całkowicie odpadła i wyblakła.  A oprócz pięknie utrzymanych działek,  wizytówką danego ogrodu jest naszym zdaniem też Dom Działkowca, ośrodek życia społecznego działkowców. Chcemy się też pochwalić, że dzięki dobrej współpracy z Samorządem Lokalnym Miasta Zamościa na czele z Prezydentem,  Panem Andrzejem Wnukiem, otrzymaliśmy w tym roku z Urzędu Miasta Zamościa dotację w wysokości 11 000 zł na cele inwestycyjne. Sezon w ogrodach już się kończy ale my już mamy konkretny plan na rok 2017 w kwestii inwestycji w naszym ROD.

 

Jan Serafin

Prezes Zarządu ROD im. B. Leśmiana w Zamościu

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio