Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Wczasy na działkach – ponadczasowy i aktywny relaks - 31.08.2016

Koniec wakacji to bardzo dobra okazja by podsumować tegoroczną działalność społeczną ROD i PZD. Nie trzeba daleko wyjeżdżać, żeby poczuć się jak na wakacjach, nawet w takich wielkich miastach jak Warszawa, Gdańsk, czy Kraków seniorzy mają szansę na zajęcia na świeżym powietrzu, wśród zieleni i w miłym towarzystwie. Jak wynika z informacji Okręgowych Zarządów PZD w tym roku rekordowa liczba ROD zadbała o twórcze urozmaicenie czasu letniego seniorom.

Przede wszystkim zdrowie i samoorganizacja

Od lat dzięki współpracy struktur Związku z różnego typu organizacjami oraz ośrodkami pomocy społecznej i socjalnej w ogrodach działkowych organizowane są  wczasy dla seniorów, a także dla dzieci i młodzieży. Organizatorzy zapewniają działkowcom trzy posiłki dziennie, opiekę lekarską (mierzenie ciśnienia i poziomu cukru, konsultacje), a także różnorodne imprezy artystyczne. Zarządy ROD nie zapominają także o intelektualnym rozwoju uczestników:  zapraszają na organizowane w ogrodzie spotkania niezależnych ekspertów, zielarzy, czy instruktorów kultury fizycznej.

W ROD „Koło” w Warszawie, w tym roku połączono program wczasów dla seniorów z półkoloniami dla dzieci. Zajęcia odbywały się w domu działkowca, zaś dzieci miały zapewnioną nie tylko opiekę i zabawę, ale tez posiłki. Aktywnie włączyli się w to sami działkowcy, którzy podzielili się swoimi plonami przynosząc je do zarządu ROD na potrzeby organizowanych w ROD wakacji. Praktyką w ogrodach jest też szukanie sponsorów w postaci sklepów Społem, spółdzielni mieszkaniowych, banków spółdzielczych, które bardzo chętnie pomagają działkowcom w dostarczeniu produktów spożywczych i środków finansowych. W większości turnusy nie mogłyby być organizowane, gdyby nie znakomita organizacja i dyscyplina finansowa Zarządu ROD. Niestety samorządy niezbyt chętnie udzielają finansowego wsparcia dla działalności prospołecznej organizowanej w ROD.

Letni Uniwersytet Działkowy

Na terenie OZ Mazowieckiego również ROD „Złote Piaski” w Siedlcach od kilkunastu lat organizuje wczasy dla seniorów. Zarząd ogrodu bezpłatnie udostępnia teren oraz budynek świetlicy i wspólnie z Komisją Rewizyjną i Komisją Polityki Socjalnej przygotowuje posiłki. Zaś siedlecki Uniwersytet Trzeciego Wieku zapewnia program animacyjny. W tym roku zarząd zorganizował trzy turnusy, w każdym z nich uczestniczyło od kilkudziesięciu do ponad stu działkowców i ich rodzin. Taką formą wypoczynku najbardziej zainteresowane były osoby przed emeryturą, emeryci, renciści i samotni. Odbywały się ciekawe wykłady i prelekcje, m.in. policja radziła seniorom, jak zachowywać się w razie niebezpieczeństwa, a straż miejska opowiadała i przestrzegała przed napadami i kradzieżami, jakie są zagrożeniem szczególnie dla osób starszych. Były konkursy i imprezy taneczne. Uczestnicy takich wakacji nie nudzili się, bowiem plan dnia wypełniony był różnorodnymi zajęciami. Były wycieczki, ćwiczenia rehabilitacyjne, warsztaty z rękodzieła. Seniorzy spędzali czas na poznawaniu tajników komputera, malowaniu obrazów, a także pisali wiersze.

Lekcje przyrody i niepełnosprawni

W okręgu kaliskim na terenie ROD „Róża” w Słupcy w czerwcu i na początku lipca zorganizowano wakacyjne terenowe lekcje przyrody, angażując uczniów szkół podstawowych w poznawanie bioróżnorodności na działkach. Podczas zajęć dzieci zyskały wiedzę - zostały przygotowane do prowadzenia i opisywania zielnika z napotkanych liści i kwiatów. Wysoka frekwencja dzieci na działkach zainspirowała ROD im. Mickiewicza w Jarocinie do podjęcia uchwały o przekazaniu jednej z działek na letni ogród edukacyjny. To działanie znakomicie wpisuje się w jeden ze sztandarowych programów bieżącej kadencji PZD - Otwarty Program Społecznego Rozwoju ROD. Wspomniany ROD w Słupcy specjalnie na czas wakacji uaktywnił też działalność Klubu Dawców Krwi –to właśnie sezon wakacyjny jest szczególnie ważnym okresem, bowiem wówczas szczególnie brakuje tego cennego płynu w szpitalach w całej Polsce.

Z kolei w okręgu gdańskim na terenie ROD im. Witosa i ROD im Sambora II w Tczewie zorganizowano letnie warsztaty zajęciowe dla osób niepełnosprawnych. Dodatkowo przygotowano dla nich moc atrakcji i konkurs z nagrodami z rozpoznawania roślin. Jak przyznaje Marianna Hukała-Niemczuk, instruktor ds. ogrodniczych OZ gdańskiego: Wakacyjne warsztaty terapii grupowej zapoczątkował Klaus Kosowski, nieżyjący już prezes ROD im. Witosa. Są czymś więcej niż zajęciami. Daje się zauważyć ogromną życzliwość wszystkich działkowców, którzy chętnie dzielą się swoimi dożynkowymi plonami. Dzięki otwartości i gościnności ogrodowej społeczności, niepełnosprawni uczą się jak wyrabiać przetwory z zebranych zbiorów.

Współpraca, krajoznawstwo i samoorganizacja

W okręgu wielkopolskim w ROD „Odrodzenie” w Środzie Wielkopolskiej wczasy trwały, aż trzy tygodnie i organizowane są od ponad czterdziestu lat. W tym roku organizatorzy pozyskali dofinansowanie z lokalnego samorządu i Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Fundacji ERIPIO. W ramach wczasów zorganizowana została również jednodniowa wycieczka do Książa i Karpacza we współpracy z PTTK. Poznawano miejskie legendy i historię regionalną. Na zakończenie turnusu uczestnicy otrzymali medale i pamiątki oraz bawili się przy akompaniamencie kapeli ludowej.

Fenomen wczasów w ROD

Wczasy w ROD to atrakcyjna forma wypoczynku, a uczestników przyciąga nie tylko różnorodny program wypoczynku, ale również chęć poznania nowych osób. W ogrodach działkowych nie ma tak dużych tłumów, jak w hałaśliwych kurortach nad Bałtykiem. A na wyjazdy do drogich zagranicznych rejonów rzadko kogo jest stać.

Ideę i przykłady wczasów w ogrodach należy propagować zawsze i wszędzie. Jak przyznają w luźnych rozmowach działkowcy wiele osób nawet nie wie, że wczasy są organizowane cyklicznie. Początkujący działkowcy i osoby zaproszone z zewnątrz często są tak zafascynowani atmosferą, która na nich panuje, że planują wakacje wyłącznie na działkach. Warto przekonać babcię, dziadka lub samotną sąsiadkę do tej formy wypoczynku. Jeśli czytający ten artykuł Czytelnicy Portalu PZD.pl jeszcze nie mieli okazji przekonać się o tym unikatowym w skali kraju przedsięwzięciu, to w przyszłorocznych planach wakacyjnych udział w nich powinni zaplanować jako obowiązkowy.       

MB

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.