Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Zakończył się przegląd ROD i działek w Delegaturze Rejonowej w Gliwicach - 12.08.2016

W dniu 2 sierpnia 2016 r. w Delegaturze Rejonowej PZD w Gliwicach został zakończony przegląd ROD. Komisje powołane przez OZ Śląski na podstawie uchwały Nr 145/2016 Prezydium Krajowej Rady PZD  z dnia 11 maja 2016r w sprawie "Powszechnego przeglądu zagospodarowania ROD i działek" zakończyły przegląd wszystkich ogrodów leżących na terenie działania Delegatury Rejonowej PZD w Gliwicach.

W czerwcu dokonały przeglądu w 50 ROD, w których znjaduje się 7075 działek, w miesiącu lipcu dokonały przeglądu 34 ROD, w których jest 4993 działek, a 2, sierpnia dokonały przeglądu w 2 ROD z 93 działkami, i w tym dniu został zakończony przegląd wszystkich ogrodów  Delegatury Rejonowej w Gliwicach.

W sumie przeglądu dokonano w 86 ROD, w których znajduje się 12161 działek. Ostanie protokoły zostały dostarczone do OZ Śląskiego w dniu 09.08 2016r. Delegatura Rejonowa w Gliwicach dziękuję wszystkim członkom powołanych komisji za włożony duży wysiłek i poświęcony czas oraz za profesjonalne podejście do nałożonego zadania, które zostało wykonane przed założonymi terminami. 

Dziękujemy również zarządom ogrodów oraz naszym działkowcom, na których zawsze możemy liczyć, jeżeli zaistnieje taka potrzeba, czego wielokrotnie doświadczyliśmy. Komisje na ogrodach przez zarządy  jak i przez działkowców  były przyjmowane z  zadowoleniem oraz  pomagano im w rzetelnym dokonywaniu tych przeglądów.

 

JP

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio