Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Małe jest piękne? - 11.04.2016

W Okręgu Sudeckim PZD obok obszarowo dużych ROD funkcjonują małe, które położone są w bezpośrednim sąsiedztwie dużych ogrodów w jednej dzielnicy lub w tej samej miejscowości, w której stanowią jednolity i zwarty kompleks ogrodowy.

Wprawdzie w małych ogrodach, które liczą 50 i nieco więcej działek rodzinnych, działki są prowadzone bardzo staranie, są naprawdę piękne. Jednak występują tam trudności w funkcjonowaniu organów statutowych ROD i w realizowaniu podstawowych celów i zadań PZD. Młodzi ludzie, którzy mają działki w tych ogrodach pracują zawodowo i z powodu braku wolnego czasu nie garną się do pełnienia funkcji w organach ROD. W tej sytuacji praca społeczna w organach takich ogrodów przypada z wyboru starszym działkowcom, przeważnie emerytom i rencistom, którzy godzą się na społeczną służbę dla dobra wszystkich działkowców w ROD.

Funkcjonowanie tych ogrodów jest wspierane merytorycznie i prawnie przez pracowników biura OZ. Wykonywana w ten sposób wspólna służba dla małych ogrodów zapewnia działkowcom spokojne korzystanie z działek.

W związku z tym nasuwa pytanie, czy funkcjonowanie małych ogrodów w rozdrobnieniu organizacyjnym jest uzasadnione?

Na ten problem należałoby spojrzeć nie tylko od strony organizacyjnej ale również od strony ekonomicznej, bowiem niewielki budżet, którym dysponuje zarząd małego ogrodu nie zawsze umożliwia i zapewnia realizację celów i zadań statutowych.

Należałoby się zatem zastanowić: czy działkowcom lepiej jest funkcjonować w małym ogrodzie, czy też winni podjąć decyzje o połączeniu z innym sąsiednim ogrodem?

Praktyka wskazuje, iż w większych ogrodach skuteczniej funkcjonuje system organizacyjny, finansowo księgowy, inwestycyjny, który dobrze służy członkom danego ROD. O czym warto wiedzieć przy ewentualnym podejmowaniu decyzji o pozostaniu w małym ogrodzie przy jednoczesnym uwzględnieniu argumentów, które przemawiają za funkcjonowaniem w większych skupiskach działkowców?

Niewątpliwym jest, że w ogrodach zrzeszających dużą liczbę członków istnieje możliwość obniżenia opłat przypadających na działkowca np. z tytułu kosztów związanych z realizowaniem inwestycji. Niektóre inwestycje np. budowa wodociągu ogrodowego, elektryfikacja ogrodu, oprócz kopania rowów pod tę budowę wymagają specjalistycznej wiedzy a więc zatrudnienia fachowców, a to kosztuje. Logicznym jest, że w większym ogrodzie koszty te są rozłożone na większą liczbę działkowców a więc i nakłady przypadające na jednego działkowca są relatywnie niższe.

Ponadto w większym ogrodzie, można zgromadzić więcej środków na potrzeby ogrodu, w tym również na przygotowanie i realizację nowych inwestycji oraz na remonty infrastruktury ogrodowej. Poza tym w większym ogrodzie w sytuacjach zdarzeń losowych na odbudowę ogrodów lub ich infrastruktury najczęściej wystarczają własne środki. Mniejsze ogrody dotknięte skutkami żywiołów zawsze są wspierane środkami gromadzonymi na ten cel w Krajowej Radzie PZD.

Warto też zdać sobie sprawę, iż poza sprawami wewnątrz ogrodowymi najrozmaitsze sprawy działkowców wymagają reprezentacji „na zewnątrz” np. w relacjach z lokalnymi władzami i innymi podmiotami zewnętrznymi. Można śmiało stwierdzić, iż w takich przypadkach większa i silna reprezentacja działkowców, w nie zawsze łatwych rozmowach, będzie traktowana jako partner a nie jak petent.

Prowadzenie spraw ogrodowych polegających na realizacji zadań statutowych dla zapewnienia zgodnego z prawem funkcjonowania ROD, a także wykonywanie zadań i obowiązków, które na ogrody nakładają inne przepisy prawa powszechnie obowiązującego nie jest zadaniem bezproblemowym i łatwym. Małe rodzinne ogrody działkowe muszą zatem pozostawać pod stałą opieką i pomocą OZ. Natomiast kierowanie sprawami ROD i służenie działkowcom jest bardziej skuteczne w ogrodach większych, silnych organizacyjnie, niż w grodach niewielkich. Organy statutowe w większych rodzinnych ogrodach działkowych wybierane są spośród większej liczby działkowców a to daje możliwość wybrania takich osób, których wykształcenie i doświadczenie z pracy zawodowej jest przydatne w społecznej pracy na rzecz działkowców.

Małe ogrody działkowe mają i zalety i problemy. Jednak o tym, czy mają nadal pozostać małymi i z problemami, czy połączyć się z sąsiednim ogrodem i pozbyć się problemów, mogą zdecydować sami działkowcy.

Na odbywających się obecnie walnych zebraniach zapadają bardzo istotne decyzje w sprawach dalszego funkcjonowania ROD, a więc jest okazja do rozważenia możliwości o przyłączeniu się do innego ROD.

 

Lidia Miszta

Starszy inspektor

Okręg Sudecki PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.