Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Rola ogrodów działkowych w Szwecji – wzór zrównoważonego rozwoju miasta - 27.11.2015

Istnienie i tworzenie ogrodów działkowych w szwedzkich miastach oraz związane z nimi tzw. miejskie rolnictwo traktowane jest w Szwecji nie tylko jako popularne hobby, ale także jeden z filarów zrównoważonego rozwoju. To przykład godny naśladowania przez władze stolicy oraz inne polskie miasta w dążeniu do rozwoju i poprawy jakości życia mieszkańców.

Na łamach portalu internetowego biznestuba.pl (w artykule „7 przykładów inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w Szwecji”) możemy znaleźć informacje o tym, w jaki sposób szwedzkie miasta radzą sobie z ograniczaniem skutków zmian klimatycznych. Wśród opisanych 7 inicjatyw ekologicznych, wpływających na zrównoważony rozwój Szwecji znalazły się też ogrody działkowe i związane z nimi pożytki dla społeczeństwa i środowiska.

Dowiadujemy się między innymi, że szwedzkie miasto Växjö położone na południu kraju, zachęca mieszkańców do tworzenia tzw. miejskich ogródków w samym centrum. Wszystko to w ramach indywidualnych działań na rzecz dążenia do stworzenia miasta w pełni ekologicznego. Warto podkreślić, że Inicjatywa związana z tworzeniem miejskich ogrodów działkowych znajduje się na drugim miejscu wśród 7 opisywanych inicjatyw.

Mieszkańcy wspólnie korzystają z fragmentu gruntu przeznaczonego na uprawę ogródków – głównie owoców i warzyw. Inicjatywę tę nadzoruje Stowarzyszenie Ogrodów Działkowych (Koloniträdgardförbundet), które ma ponad stuletnią tradycję i obecnie zrzesza 25 tys. członków i 26 organizacji członkowskich, w tym spółdzielnie ogrodnicze i tzw. miejskich rolników. Związane z ogrodami działkowymi tzw. miejskie rolnictwo, czyli wytwarzanie żywności przez mieszkańców miast na własne potrzeby jest popularnym hobby Szwedów na terenie całego kraju i powszechnie traktowane jest  jako składnik zrównoważonego rozwoju.

Kolejną opisywaną inicjatywą ekologiczną, która bez wątpienia łączy się z miejskim ogrodnictwem jest ochrona pszczół i motyli w miastach. Prywatne pasieki stały się popularne, szczególnie po informacjach, że populacja pszczół z roku na rok drastycznie się zmniejsza. Organizacje takie jak Svenska Bin i Bee Urban pomagają w tworzeniu uli oraz specjalnych ogrodów wzbogacających bioróżnorodność i siedlisk do zapylania w środowisku miejskim.

Tego typu przykłady z państw o wyższym poziomie rozwoju niż Polska, dobitnie świadczą o tym, iż nie jest prawdą, że ogrody działkowe to przeżytek i należy je stopniowo przekazywać deweloperom pod zabudowę – jak słyszymy często z ust tzw. „ekspertów”. Śmiało można powiedzieć, że istniejące polskie ogrody działkowe w miastach to nieoceniony potencjał, który potrzebuje tylko mądrego wsparcia władz, co dzieje się np. w Szwecji.

Załącznik: artykuł „7 przykładów inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju w Szwecji”


Maciej Aleksandrowicz

instruktor ds. ogrodniczych OZM PZD

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.