Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy okręgowe

Rozstrzygnięcie konkursu „Wybieramy najpiękniejszy ogródek działkowy w Katowicach” - 09.10.2015

Współpraca Polskiego Związku Działkowców z samorządami lokalnymi to bardzo ważny aspekt funkcjonowania Rodzinnych Ogrodów Działkowych co niejednokrotnie podkreślaliśmy już w poprzednich artykułach jak i stanowiskach. Współpraca ta często przebiera różne formy. Jedną z nich w ostatnim czasie było przeprowadzenie  przez Instytucje Kultury Katowice -  Miasto Ogrodów wraz z PZD OZ Śląskim konkursu pt. „Wybieramy najpiękniejszy ogródek działkowy w Katowicach”.

 

W dniu  8 września br. w siedzibie PZD OZ Śląskiego zawitali przedstawiciele Instytucji Kultury Katowice jak i laureaci konkursu. Celem spotkania było rozdanie nagród i wyróżnień dla działowców, którzy wzięli udział w konkursie. Spotkanie stało się także okazją do złożenia podziękowań dla p. Stanisława Buka, wieloletniego działacza PZD, byłego a obecnie honorowego Prezesa ROD „Oaza” w Katowicach.  W imieniu Prezesa PZD Eugeniusza Kondrackiego, Józef Noski - Prezes OZ Śl. przekazał serdeczne podziękowania p. Stanisławowi Buk za wieloletnią pracę na rzecz ogrodów i Związku oraz wręczył upominek i kwiaty.

Prezes OZ Józef Noski w swoim przemówieniu odniósł się do historii Katowic i podkreślił, że 150 lat w skali życia miasta to niewiele, jednak miasto Katowice podejmuje szereg różnorakich działań, które skupiają się także wokół ogrodów działkowych. Jest to fakt, który nas bardzo cieszy i będziemy starać się tą współpracę zacieśniać – podkreślał Prezes OZ Józef Noski.  Ogrody działkowe w Katowicach to tereny, które stanowią jego „ zielone płuca”. PZD OZ Śląski będzie dążył do tego, aby ogrody cały czas się rozwijały, m.in. poprzez ich modernizacje i inwestycje. Dzięki temu staną się piękną wizytówką Miasta.

W dalszej części uroczystości przedstawicielka Instytucji Kultury Katowice - Miasto Ogrodów przedstawiła wyniku konkursu oraz serdecznie podziękowała wszystkim za wszystkie zgłoszenia i liczne uczestnictwo w konkursie.

Przedstawiamy wyniki konkursu:

I miejsce - ROD Baildon - Mirosława Kalamala - 134 punkty

II miejsce - ROD Baildon - Aniela i Marian Sasiak - 133 punkty

III miejsce - ROD Baildon - Teresa Kołodziejska - 132 punkty

Wyróżniliśmy również następujące ogródki :

Irena Kudlińska - ROD Kościuszki - 127 punktów

Halina Szarf - ROD Baildon - 127 punktów

Adam Kuryś - ROD Radość - 109 punktów

Wyróżnienie specjalne:

Helena Brynda - ROD Baildon - 90 punktów

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki. Cieszymy się, że takie konkursy się odbywają i w przyszłym roku liczymy na kolejne, bowiem jest to jedno z wielu przedsięwzięć, które podkreśla pozytywne znacznie i funkcje jakie pełnią ogrody działkowe.

Mateusz Macianty

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio