Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Publicystyka związkowa

Rok 2015 zapamiętamy jako rok wyjątkowy - 20.07.2015

Rok 2015 jest rokiem szczególnym, bowiem doszło do uchwalenia naszej „związkowej konstytucji” czyli długo oczekiwanego statutu PZD. Tym razem mamy nadzieję, że  rejestracja statutu powiedzie się i dojdzie niebawem do skutku zwłaszcza, iż w nowym statucie wyeliminowane zostały wady przywołane przez sąd rejestrowy.

Na podkreślenie zasługuje fakt, iż wszyscy działkowcy- członkowie PZD mieli wpływ na uchwalenie statutu, ponieważ  struktura naszej organizacji jest tak zbudowana, iż funkcjonowanie Ogrodu zaczyna się od decyzji działkowców podejmowanych na walnych zebraniach.

To właśnie działkowcy na walnych zebraniach sprawozdawczo- wyborczych wybierali spośród siebie delegatów na Okręgowe Zjazdy Delegatów PZD, reprezentujących wszystkie ROD z obszaru danego okręgu, a następnie z tego grona w całym kraju zostali wybrani delegaci na Krajowy Zjazd Delegatów PZD.

Przypomnijmy, że Krajowy Zjazd Delegatów PZD to najwyższy organ samorządu PZD i do najważniejszych kompetencji Krajowego Zjazdu Delegatów PZD należy uchwalenie statutu PZD lub jego zmian.

Na zapisy w statucie wpływ mieli wszyscy działkowcy, którzy z całego kraju przekazywali głosy działkowców i swoje uwagi, propozycje i opinie do projektu statutu PZD. Oznacza to, iż w efekcie szeroko zakrojonej ogólnopolskiej konsultacji
z działkowcami - członkami PZD w statucie uwzględniono szereg nowości, bowiem uwzględniono w nim wymogi obecnie obowiązującej ustawy o ROD oraz otoczenia prawnego dotyczącego działkowców.

Obradujący w poprzednim roku Nadzwyczajny Krajowy Zjazd Delegatów PZD uchwalił statut, który spełniał oczekiwania członków PZD. Z powodu odmowy jego rejestracji zaistniała konieczność ponownego opracowania statutu PZD, uwzględniającego uwagi sądu rejestracyjnego. Ostateczną konstrukcję prawną poprawionego statutu PZD należało wprawdzie pozostawić doświadczonym prawnikom, którzy nawiasem mówiąc, wywiązali się ze swojego zadania po mistrzowsku, ale podkreślić trzeba, że do uchwalenia nowego statutu PZD przyczynili się wszyscy  działkowcy - członkowie PZD poprzez swoich reprezentantów, w osobach delegatów na Krajowy Zjazd.

Musimy pamiętać, że nie doszłoby do uchwalenia statutu PZD w terminie wymaganym ustawą o ROD, bez motywacji i wyznaczania kierunków działania działkowców przez Prezesa Polskiego Związku Działkowców- Pana Eugeniusza Kondrackiego. Nasi reprezentanci - członkowie KR PZD wybrali Pana Eugeniusza Kondrackiego na następną kadencję na Prezesa Związku. Doświadczenia ostatnich lat, w tym skuteczność działkowców w walce o swoje prawa potwierdzają, że był to jedyny słuszny wybór.

Jak wynika z powyższego, można zdecydowanie stwierdzić, że wszystkie wybory oraz funkcjonowanie naszej organizacji są zależne od decyzji podjętych przez działkowców na walnych zebraniach oraz prawomocności walnych zebrań               w ROD- najwyższego organu w Ogrodzie.

Lidia Miszta

Referent w OZ Sudeckim

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.