Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnia apelację OZM PZD w sprawie nieprawidłowości przy rejestracji Stowarzyszenia „Zielone Wzgórza” - 03.06.2015

Postanowienie o rejestracji Stowarzyszenia Działkowego „Zielone Wzgórza” w Warszawie zostało uchylone, a sprawa trafiła do ponownego rozpoznania przez Sąd Rejonowy. Tym samym Sąd Odwoławczy przychylił się do argumentów przywołanych w apelacji. Okręgowy Zarząd Mazowiecki Polskiego Związku Działkowców w swoim odwołaniu zwrócił m.in. uwagę na fakt, iż zebranie zostało zwołane przez nieaktualny zarząd. Sąd Odwoławczy podzielił pogląd Polskiego Związku Działkowców, iż ta okoliczność jest na tyle istotna, że może mieć istotny wpływ na wynik rejestracji. Ponadto Sąd Odwoławczy dopatrzył się także innych licznych nieprawidłowości w procesie rejestracji, chociażby nie przedłożenia przez wnioskodawców listy obecności działkowców uprawnionych do wzięcia udziału w zebraniu, zwołanym w trybie art. 69 ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Te oraz inne nieprawidłowości spowodowały, że Sąd Okręgowy zmuszony był uchylić postanowienie Sądu I instancji o rejestracji Stowarzyszenia Działkowego „Zielone Wzgórza” i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. To postanowienie Sądu pokazuje, że rejestracja stowarzyszenia przebiegła z naruszeniem przepisów i nie została prawomocnie zakończona. Tym samym stwierdzenia przedstawicieli Stowarzyszenia „Zielone Wzgórza”, że OZM PZD podaje publicznie nieprawdziwe informacje okazują się błędne, gdyż to oni sami wprowadzają działkowców w błąd. Na dowód przytoczonych argumentów, OZM PZD zamieszcza odpis postanowienia Sądu.

Załącznik plikowy do pobrania

Odpis_postanowienia.pdf

Powrót

Copyright © 2023 Polski Związek Działkowców All rights reserved.