Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Z życia ROD

Obchody Dnia Działkowca w ROD "Stokrotka" w Radomiu - 18.09.2013

Dzień 7 września 2013 był uroczystym dniem dla Rodzinnego Ogrodu Działkowego, „STOKROTKA”. W tym dniu na ogrodzie odbywały się obchody Dnia Działkowca. Na spotkaniu z Zarządem przybyły całe rodziny działkowców. Przybył również przewodniczący delegatury radomskiej pan Zygmunt Kacprzak.

Prezes ogrodu pan Jan Szczepanowski przywitał zebranych, omówił dokonania ogrodu w bieżącym roku a jak i porażki. Mówił o walce o byt ogrodu, który nękany jest roszczeniami byłych właścicieli.

Przewodniczący delegatury pan Zygmunt Kacprzak zapoznał zebranych o pracach przedstawicieli działkowiczów w podkomisji oraz nad poprawkami do projektu ustawy, która wróciła do ponownych prac podkomisji. Mówił o trudnościach, jakie napotykają przedstawiciele działkowiczów w pracach podkomisji. Mówił również o negatywnej roli przedstawiciela SP w pracach podkomisji.

W dalszej części spotkania, odbyło się pieczenie kiełbasek i niekończące się tańce. Bawiły się całe rodziny od najstarszych do dzieci, które były zachwycone słodyczami.

Na zakończenie zebrani wysłali swoje stanowisko w sprawie opóźnień prac nad uchwałą. Stanowisko wysłano na ręce premiera.

 

                                                                                                      Prezes ROD „STOKROTKA"

                                                                                                               Jan Szczepanowski

 

 

 

Powrót

Copyright © 2020 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio