Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy krajowe

Rozstrzygnięcie konkursu„Ładny i przyjazny Dom Działkowca Roku 2013” - 04.09.2013

UCHWAŁA

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW       Z DNIA 20 SIERPNIA 2013 ROKU

W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU KRAJOWEGO  „Ładny i przyjazny Dom Działkowca Roku 2013”

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie § 150 ust 2 pkt 1 Statutu PZD oraz § 6 uchwały 262/2012 Prezydium KR PZD z dnia 19 grudnia 2012 w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Ładny i przyjazny Dom Działkowca Roku 2013” postanawia co następuje:

 

                                                          § 1

Ustala następujących laureatów konkursu, w tym ROD, który zajął I miejsce:

ROD im. M. Kopernika w Śremie – I miejsce. Ogród otrzymuje puchar Prezesa PZD, dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 4.000 zł

 

                                                         § 2

 

Wyróżnienia:

1)    ROD „Skowronek” w Kajetanach - OZ Mazowiecki,

2)    ROD im. Tadeusza Kościuszki w Gorlicach – OZ Małopolski,

3)    ROD „Radość” we Wrocławiu – OZ Wrocław,

4)    ROD „35-lecia” w Zielonej Górze – OZ Zielona Góra,

5)    ROD im. Niedziałkowskiego” w Środzie Wlkp – OZ Poznań,

6)    ROD „Magnolia” w Mikołowie – OZ Śląski,

7)    ROD „Piotruś” w Styrzyńcu – OZ Lublin,

8)    ROD „Zgoda” w Kietrzu – OZ Opolski

Ogrody wyróżnione otrzymują dyplom i nagrodę pieniężną w wysokości 2.000 zł.

Wszystkie Ogrody biorące udział w konkursie  otrzymają również zestaw wydawnictw związkowych na wyposażenie bibliotek ogrodowych.

 

 

 

           WICEPREZES                                                     PREZES

 

 

          Wincenty KULIK                              Eugeniusz KONDRACKI

 

 

 

 

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.          

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio