Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Konkursy krajowe

Rozstrzygnięcie konkursu "Modernizacja działki" - 04.09.2013

UCHWAŁA NR 227/2013

PREZYDIUM KRAJOWEJ RADY POLSKIEGO ZWIĄZKU DZIAŁKOWCÓW  Z DNIA 20 SIERPNIA 2013 ROKU

W SPRAWIE ROZSTRZYGNIĘCIA KONKURSU KRAJOWEGO „MODERNIZACJA DZIAŁKI”

Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców działając na podstawie § 150 ust 2 pkt 1 Statutu PZD oraz § 7 uchwały 18/2013 Prezydium KR PZD z dnia 17 stycznia 2013 w sprawie ogłoszenia konkursu krajowego „Modernizacja Działki” postanawia co następuje:

 

                                                          § 1

Ustala laureatów konkursu w osobach Lucyny Gajda – Jagiełki i Czesława Jagiełkę, użytkowników działki nr 76 w ROD „Powstańców Wielkopolskich” w Szczecinie.

Laureaci konkursu otrzymuje dyplom i łączną nagrodę w wysokości 1.200 zł

 

                                                         § 2

 Wyróżnienia:

1)    Stefania i Józef Siersieccy, działka nr 84, ROD „Stokrotka” w Mysłowicach

2)    Anna Makowska, działka nr 53, ROD „1000-lecia PP” w Knurowie

3)    Maria i Andrzej Biedny, działka nr B-23 w ROD im. II Armii Wojska Polskiego w Poznaniu

4)    Wiesława i Witold Mikuccy, działka nr 82 w ROD „Relaks” w Polkowicach.

Wyróżnieni otrzymują dyplom i nagrodę w wysokości 700 zł.

Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają zestaw wydawnictw związkowych i roczną prenumeratę „Działkowca” na 2014 rok.

 

 

 

           WICEPREZES                                                     PREZES

 

 

          Wincenty KULIK                              Eugeniusz KONDRACKI

 

 

 

 

Warszawa, dnia 20 sierpnia 2013 r.          

Powrót

Copyright © 2024 Polski Związek Działkowców All rights reserved.