Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Wejherowscy działkowcy u posłanki Krystyny Kłosin (PO) - 15.04.2013

W dniu 12 kwietnia  w świetlicy ROD im. Płk Dąbka w Rumi odbyło się spotkanie kilkudziesięciu działkowców z powiatu wejherowskiego z posłem Platformy Obywatelskiej Panią Krystyną Kłosin.

Spotkanie poświęcone  było projektom ustaw: obywatelskiego i grupy posłów Platformy Obywatelskiej o ogrodnictwie  działkowym.

Spotkanie rozpoczął  prezes ROD im. Płk  Dąbka Pan Stanisław Kleisa. Dalszą część poprowadził członek Okręgowego Zarządu PZD w Gdańsku, prezes ROD „Janowo” w Rumi Pan Mieczysław Kamiński.

W swoim wystąpieniu przedstawił sytuację ogrodów po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z lipca 2012 roku, który uznał 24 artykuły ustawy o rod za niekonstytucyjne  oraz przypomniał propozycje zawarte w projekcie obywatelskim ustawy o ogrodnictwie działkowym, pod którym podpisało się ponad 920 tys. obywateli i który uwzględnia zastrzeżenia  wyroku Trybunału.

Pani Poseł podziękowała za zaproszenie. Wyjaśniła,  jakie założenia przyświecają projektowi Platformy Obywatelskiej oraz zdeklarowała swoją pomoc. Zobowiązała się do przekazania uwag i propozycji działkowców klubowi PO.  Po burzliwej momentami dyskusji,  w szczególności dotyczącej majątku PZD i ROD, a także struktury zarządzania ogrodami, tworzenia stowarzyszeń, formalności i trudności z tym związanych jakie mogą się pojawić przy wielości stowarzyszeń na jednym ogrodzie. Działkowcy wysunęli wniosek, że potrzebują PZD, który będzie bronił ich praw i walczył o swoich członków i ogrody tak jak dotychczas.  Jeśli   nowa ustawa nakaże tworzenie stowarzyszeń , to zarządzanie ogrodem winno sprawować  jedno stowarzyszenie.

Pani Poseł notowała  wszystkie uwagi, które budziły największe obawy i zastrzeżenia wśród braci ogrodowej. Zapewniła, że przekaże nasze  postulaty posłowi Platformy Panu Huskowskiemu,  sprawozdawcy projektu.  Po pierwszym czytaniu projekty ustaw  będą  skierowane do dalszych  prac w komisji.  Posłowie będą debatować na temat projektów uwzględniając nasze racje i właściwie dopiero wtedy się okaże co dalej. Zapewniała także, że „nikt nie chce robić zamachu na wasze mienie chcemy żeby żyło wam się lepiej” Wskazała też na korzyści płynące z nowej sytuacji kiedy tereny ogrodów przejmą władze samorządowe jak: mniejsze opłaty z a grunt bo w wysokości 6 do 9 groszy za metr2 (pomijając przy tym kwestię opłat za altany, szklarnie i tym podobne) decydowanie we własnym zakresie o inwestycjach i wszelkich inicjatywach dotyczących terenów działkowych. W tym miejscu jeden z uczestników spotkania zarzucił politykom nagonkę nie na PZD lecz personalną. Spotkanie  oczywiście nie wyczerpało wszystkich pytań i wątpliwości. Jedną z nich-wiodącą, była obawa o to czy cały proces legislacyjny nad nową ustawą skończy się do 20 stycznia 2014 roku.

Pan M. Kamiński podziękował Pani Poseł oraz zgromadzonym osobom za udział w spotkaniu,  którego dalsze losy można śledzić na stronie: www.klosin.pl

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio