Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Maciej Mroczek - poseł z Ruchu Palikota uczestniczył w posiedzeniu Prezydium OZ PZD w Zielonej Górze - 15.02.2013

W dniu 12 lutego 2013 r., w siedzibie OZ PZD w Zielonej Górze odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium OZ, na którym oprócz statutowych spraw omawiana była także aktualna sytuacja w Związku, jaka zaistniała po przedłożeniu dnia 5 lutego br. w Kancelarii Sejmu RP list poparcia za obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. W posiedzeniu uczestniczył pan Maciej Mroczek – poseł na Sejm RP z ugrupowania Ruchu Palikota. Po powitaniu zacnego gościa i przedstawieniu się każdego z członków Prezydium, odbyła się szczera i wyczerpująca rozmowa na temat aktualnej sytuacji w Polskim Związku Działkowców. Sytuację tę w skrócie, aczkolwiek precyzyjnie przedstawił Prezes OZ – pan Marian Pasiński.

     W swej wypowiedzi odniósł się szczególnie do  obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który został utworzony przez działkowców dla działkowców i do projektu Solidarnej Polski i projektu Platformy Obywatelskiej – jako projektów bardzo krzywdzących działkowców, prowadzących do likwidacji ogrodów działkowych i ogrodnictwa działkowego w Polsce.

     Pan poseł z wielką uwagą i powagą wysłuchał informacji jak również wypowiedzi pozostałych członków prezydium. Zadeklarował swoje poparcie dla obywatelskiego projektu ustawy tj. jak określił „ dla woli społeczeństwa przedstawionej w 924.000 podpisów pod tym projektem „, zastrzegł jednakże delikatnie, że nie może w pełni wypowiadać się w imieniu całego klubu parlamentarnego Ruchu Palikota. Przyznał, że nie zna jeszcze w pełni obywatelskiego projektu naszej ustawy.

Wyraził swoją opinię w tym temacie twierdząc, że: „nie można już w I czytaniu w Sejmie odrzucić tego projektu”. Dodał, że jego ugrupowanie będzie optowało za przedłożeniem projektu obywatelskiego Komisji Sejmowej.  Przychylnie odniósł się do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych twierdząc, „nie wyobrażam sobie, aby nie pochylić się nad projektem, za którym opowiedziało się ponad 924.000 osób”. 

Na szczególną uwagę zasługuje deklaracja pana posła mówiąca, że jeżeli na najbliższym posiedzeniu Klubu Parlamentarnego Ruchu Palikota zostanie przedstawiona sprawa projektu obywatelskiego ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych osobiście przedstawi Prezesowi OZ oficjalne stanowisko klubu w tej sprawie.

Poproszono pana posła, aby ugrupowanie to jednoznacznie wypowiedziało się i poparło obywatelski projekt ustawy i struktury krajowej – Stowarzyszenie Krajowe Polski Związek Działkowców, które by  tak skutecznie i wytrwale broniło praw działkowców jak obecny Polski Związek Działkowców.               Nie obyło się bez wyrażenia rzeczowych i konkretnych opinii pozostałych członków Prezydium w sprawie sytuacji w Związku skierowanych pod adresem pana posła, który z cierpliwością i uwagą wysłuchał wszystkich wypowiedzi. Pan prezes Marian Pasiński zaproponował panu posłowi uczestnictwo w Walnych Zebraniach członków ROD na co pan poseł z chęcią przystał.

Na zakończenie, podziękowano panu posłowi za jego czynny i konstruktywny udział w posiedzeniu Prezydium i wręczyło egzemplarz obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Zebranie odbyło się w szczerej i przyjaznej atmosferze.

 

red. Zbigniew Tarwacki

 

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio