Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja ze spotkania z Leszkiem Millerem - 06.12.2012

Na zaproszenie i z inicjatywy Pana Ryszarda Zbrzyznego Posła SLD odbyła się 29 listopada 2012 r. konferencja w Centrum Kultury Muza w Lubinie , którą zaszczycił swoją osobą były Premier Przewodniczący SLD Poseł Pan Leszek Miller, którego licznie zgromadzeni mieszkańcy i goście zaproszeni powitali. Na zaproszenie Pana Posła Ryszarda Zbrzyznego miejsca na sali zajęli Prezesi z 31 Rodzinnych Ogrodów Działkowych miasta Lubina.

            Wprowadzenie do dyskusji na tematy jak: problemy spółdzielczości w związku z prowadzonymi pracami nad prawem spółdzielczym, jednym z najważniejszych punktów spotkania o czym poinformował Pan Poseł Ryszard Zbrzyzny jest ustawa o rodzinnych ogrodach działkowych - oczekiwania i działania działkowców w związku z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego.

            Pan Poseł Ryszard Zbrzyzny i były Premier Leszek Miller nadmienili, że przygotowany projekt przez SLD nie jest zagrożeniem dla obywatelskiego projektu lecz został przygotowany by bronić praw działkowców i  zapewnić im poczucie bezpieczeństwa.

            Pani inż. Elżbieta Dziedzic Honorowy Prezes Okręgu w Legnicy również jako gość zaproszony na konferencję w swoim wystąpieniu nawiązała do rozwoju ogrodów działkowych w latach 1981-1985 na terenie zagłębia miedziowego po to by, przypomnieć uzupełniając wypowiedź byłego Premiera Leszka Millera i Posła Ryszarda Zbrzyznego, że rodzinne ogrody działkowe to nie relikt PRL-u tylko ponad 100-letnia historia i tradycja.

            Nadmieniła, że przybywa na spotkanie z wiarą i nadzieją, że przygotowany obywatelski projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z inicjatywy polskich działkowców i działaczy Związku w wyniku orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego spotka się z aprobatą i poparciem obecnych na tej sali zacnych gości i uczestników konferencji, dziękując z góry im a szczególnie Panu Premierowi Leszkowi Millerowi oraz Panu Posłowi Ryszardowi Zbrzyznemu za wypowiedziane słowa a mianowicie, że projekt obywatelski zakłada powstanie stowarzyszeń w rodzinnych ogrodach działkowych, które w stosownym czasie powołają ogólnopolskie stowarzyszenie rodzinnych ogrodów działkowych, gwarantując, że prawa działkowców będą w dalszym ciągu obowiązywały a Pan Poseł Ryszard Zbrzyzny dodał, że jesteśmy zobowiązani zapewnić poczucie bezpieczeństwa działkowcom. Nadmienił również, że będą szukać koalicję z innymi partiami, aby projekt obywatelski zdobył pełne poparcie a Sejm uchwalił.

            Zwróciła się do Premiera Leszka Millera ze słowami " Panie Premierze, proszę wybaczyć, że zmieniam nieco treść Pana wypowiedzi a mianowicie, że nas poznaje się nie jak zaczynamy ale jak wspólnie zakończymy, czego owocem będzie uchwalony projekt obywatelski".

            Nadmieniła również, że projekt obywatelski i projekt SLD są zbieżne i nie powinny ze sobą konkurować. Poinformowała jednocześnie, że przed przybyciem na dzisiejsze spotkanie o godzinie 14.10 "licznik" podał na stronie internetowej, że zebranych zostało ponad 78 000 tys. podpisów pod projektem ustawy obywatelskiej więc uzyskanie 100 000 tys. podpisów nie jest żadnym problemem,  co udowadniają codziennie działkowcy i sympatycy rodzinnych ogrodów działkowych.

            W tym momencie Pan Poseł Ryszard Zbrzyzny i Pan Premier Leszek Miller zakomunikowali, że liczba osób popierających projekt uległa zmianie, wręczając listę poparcia, na której złożyli osobiście podpisy, co uczynił również Pan Radosław Mołań Wicemarszałek  Województwa Dolnośląskiego - gość zaproszony, inni zaproszeni goście i uczestnicy konferencji.

            Wystąpienia wszystkich uczestników były nagradzane owacjami, co dowodzi, że spotkanie miało sens i określony cel a wystąpienia zawierające działania wszystkich reprezentujących organizacje zasługują na uznanie co wyraził w swoich słowach Pan Leszek Miller i Pan Poseł Ryszard Zbrzyzny.

 

Opracowała:

inż. Elżbieta Dziedzic

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio