Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Senator Jan Rulewski (PO) : Obywatel musi mieć prawo do zachowania swoich nabytych praw do działki - 04.12.2012

W ramach prowadzonych spotkań bydgoskich działkowców z parlamentarzystami regionu, w dniu 3 grudnia br. doszło do spotkania grupy działaczy reprezentujących OZ PZD w Bydgoszczy z senatorem Platformy Obywatelskiej Janem Rulewskim. Zasadniczym powodem spotkania była wymiana poglądów na temat przyszłości ruchu ogrodów działkowych w sytuacji powstałej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego oraz złożenia w Sejmie projektu obywatelskiego nowej ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Senator Rulewski już na wstępie przekazał działkowcom, że zapoznał się z projektem ustawy, a następnie przekazał informacje w temacie sposobu procedowania projektu obywatelskiego, w czym uczestniczyć będzie między innymi również izba parlamentu której jest członkiem, czyli Senat. Przewidywane procedury są stosunkowo długie, a rolą Senatu jest odniesienie się głównie do zastrzeżeń członków Trybunału wyrażonych w treści Jego wyroku. Wyraził przekonanie o potrzebie objęcia ustawą również innych ogrodów, nie wchodzących w struktury PZD oraz zaznaczył wagę uwzględnienia kwestii ochrony środowiska. Zainteresowanie senatora Rulewskiego budziły też wątki dot. zwolnień podatkowych od nieruchomości i związane z tym zainteresowanie lokalnych samorządów.

W imieniu delegacji działkowców prezes OZ PZD Barbara Kokot przedstawiła gospodarzowi spotkania istotę samego projektu obywatelskiego ustawy zaznaczając, że uwzględnia on wszystkie uwagi i zastrzeżenia wyrażone w treści wyroku Trybunału Konstytucyjnego. Nasze obawy związane są jednak z ryzykiem, że sprawa ustawy o ogrodach rozegrać może się jednak o sytuację ogrodów w centrach wielkich miast, a głównie w Warszawie.

Na pytanie działkowców, czy PO przygotowuje własny projekt ustawy o ogrodach działkowych, senator nie wykluczył takiego rozwiązania. Stwierdził prawdopodobny scenariusz złożenia w Sejmie kilku projektów ustawy przez różne ugrupowania polityczne, co może prowadzić do powołania w tej sprawie komisji nadzwyczajnej. Jego zdaniem nowa ustawa winna być jedna dla wszystkich ogrodów i  działkowców.

Kończąc spotkanie senator Jan Rulewski stwierdził, że niejednokrotnie występował w obronie działkowców i ogrodów działkowych, sam był przed wielu laty członkiem ogrodu przy ul. Inwalidów w Bydgoszczy. Wyraził słowa, że nie zmienia poglądów i dlatego uważa, że obywatel musi mieć prawo do zachowania swoich nabytych praw do działki. Dlatego będzie bronił działkowców. Jednak poproszony o złożenie podpisu pod obywatelskim projektem ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych stwierdził, że musi najpierw dokładnie zapoznać się z jego szczegółami.

 

Opr. Zbigniew Kania

Zdj. janrulewski.pl

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio