Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Robocze narady w gliwickiej delegaturze - 23.11.2012

W dniach 16, 20 i 22 listopada b.r. w Pyskowicach, Gliwicach i w Knurowie odbyły się otwarte spotkania z udziałem przedstawicieli  zarządów, komisji statutowych i działkowców, poświęcone głównie omówieniu obywatelskiego projektu ustawy o ROD oraz  ustaleniom dotyczącym sposobu zebrania jak największej liczby podpisów osób wspierających ten projekt.                                   

Dyr. Biura OZ Śl. PZD Z. Łuń omówił zasadnicze zapisy tego aktu prawnego oraz podkreślił znaczenie jakie obywatelski projekt ma dla przyszłości ruchu ogrodnictwa działkowego w naszym kraju. Zwrócił również uwagę na fakt dużego zainteresowania projektem wśród działkowców, podkreślając zarazem, że 100 000 podpisów to jest minimum niezbędne dla rozpoczęcia działań legislacyjnych w sejmie, ale powinniśmy zebrać tych podpisów znacznie więcej. Następnie Kierownik Delegatury J. Pękala szczegółowo przedstawił zasady jakimi należy kierować się przy zbieraniu podpisów oraz wskazał osoby odpowiedzialne za przebieg tej akcji w poszczególnych miejscowościach i dzielnicach. Poinformował również, że już w pierwszym tygodniu udało się zebrać ponad 2 000 podpisów. Dalsza część narad poświęcona była realizacji bieżących zadań. We wszystkich spotkaniach łącznie uczestniczyło ok. 200 osób.

Opracował: Z. Łuń                                                         

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio