Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada prawników PZD - 25.10.2012

Z inicjatywy Krajowej Rady PZD w dniu 24 października br. zorganizowane zostało kolejne spotkanie z prawnikami. Przedmiotem narady był projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, który został zgłoszony przez Komitet Inicjatywy Ustawodawczej do Marszałek Sejmu. Projekt ustawy bardzo szeroko omówił Tomasz Terlecki. Następnie Bartłomiej Piech przedstawił zagadnienia formalne i organizacyjne dotyczące warunków, które musi spełnić Komitet Inicjatywy Ustawodawczej, aby projekt ustawy o rod był rozpatrzony przez Sejm jako projekt obywatelski.

Podczas dyskusji uczestnicy narady wysoko ocenili projekt pod względem prawnym. Stwierdzono, że projekt ten odpowiada działkowcom i rodzinnym ogrodom działkowym ponieważ zachowuje prawa nabyte, a równocześnie uwzględnia wszystkie wskazania Trybunału zawarte w orzeczeniu i jego pisemnym uzasadnieniu. Projekt został tak skonstruowany, aby ogrody i działkowcy mogli zachować prawo do gruntów. Uczestnicy narady uznali, że projekt powinien być zaakceptowany przez Marszałek Sejmu i uzyskać status obywatelski, gdyż jest zgodny z Konstytucją. Prawo powinno pomagać, a nie utrudniać i wywłaszczać działkowców z własnego mienia.

W naradzie uczestniczyli także działacze społeczni z okręgowych zarządów. Przekazali oni nastroje panujące wśród działkowców, którzy są zaniepokojeni i oburzeni wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego, ale są także pełni nadziei na uchwalenie przez Sejm projektu obywatelskiego PZD. Działkowcy opowiadają się za dalszym istnieniem ogólnopolskiej organizacji działkowców, gdyż tylko w ten sposób możliwe jest zapewnienie obrony i reprezentacji ich interesów.

Z uczestnikami narady spotkał się także Prezes KR PZD Eugeniusz Kondracki, który przedstawił oczekiwania działkowców i struktur wyrażone podczas Nadzwyczajnego X Krajowego Zjazdu Delegatów PZD. Prezes KR PZD zapewnił, że Związek będzie nadal walczył o interesy działkowców. Eugeniusz Kondracki w swoim wystąpieniu podkreślał również, jak ważne i potrzebne jest budowanie koalicji poparcia dla ustawy wśród posłów, senatorów i samorządowców.

Uczestnicy narady wykazali się dużą aktywnością wypowiadając się bardzo pozytywnie o nowej inicjatywie ustawodawczej. Zabierający głos w dyskusji podkreślali, że chcą walczyć o przysługujące im prawa i że są gotowi do zbierania podpisów pod projektem, a także spotkań z działkowcami.

Na zakończenie spotkania uczestnicy narady gorąco podziękowali Prezesowi KR PZD Eugeniuszowi Kondrackiemu za niezłomną postawę i trud, który podejmuje na rzecz obrony praw działkowców i ogrodów. Słowa podziękowania i uznania skierowano także w stronę całego zespołu autorskiego, który opracował projekt ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Uczestnicy narady podkreślali, że zaproponowane w projekcie rozwiązania są bardzo korzystne z punktu widzenia użytkowników działek, a  jednocześnie zgodne z wyrokiem TK, dlatego też działkowcy w pełni popierają związkowy projekt ustawy o rod.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio