Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Otwarcie nowoczesnej i ekologicznej oczyszczalni ścieków w ROD „Wrzos” w Mostkach - 11.09.2012

W dniu 8 września 2012 roku w ROD „Wrzos” w Mostkach odbyło się uroczyste oddanie do użytku pierwszej w rodzinnych  ogrodach działkowych, w terenie pozamiejskim, mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków. Obchody te połączone były jednocześnie z Dniem Działkowca, a także 31. rocznicą istnienia ogrodu.

Na uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście - przedstawiciele władz samorządu terytorialnego województwa kujawsko-pomorskiego, przedstawiciele PZD, a także działkowcy wraz z rodzinami. Obecni byli m.in.: wiceprezydent Włocławka Jacek Wojciechowski, wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa kujawsko-pomorskiego Krystian Łuczak, radny Sejmiku Wojewódzkiego Stanisław Pawlak, sekretarz gminy Włocławek Piotr Stanny, sekretarz powiatu włocławskiego Zygmunt Bałuta. Polski Związek Działkowców reprezentował Prezes Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Ryszard Chodynicki, a także prezes ROD „Wrzos” Maciej Łuczak, oraz Prezes sąsiedniego ogrodu ROD „Mostki”. Z ramienia Krajowej Rady PZD w uroczystości udział wzięły: Ewelina Chrzanowska - instruktor ds. ogrodniczych i Agnieszka Hrynkiewicz z Działu Medialnego.

Uroczystość oddania do użytku biologiczno-mechanicznej oczyszczalnia ścieków o nazwie „m-boś 35”to znaczące wydarzenie w historii ruchu działkowego w Polsce.  Inwestycję udało się zbudować dzięki pomocy Krajowej Rady PZD,  jak również finansowemu wsparciu Okręgowego Zarządu PZD Toruńsko-Włocławskiego, Zarządu ROD „Wrzos” i działkowców. ROD „Wrzos” w Mostkach to niewielki ogród o powierzchni 4,68 ha, w którym swoje działki ma 69 rodzin. Jednak pod względem organizacyjnym i rozwojowym może być przykładem dla innych ogrodów. Na wstępie prezes ROD „Wrzos” przypomniał historię, która doprowadziła do powstania pierwszej oczyszczalni ścieków na terenie pozamiejskim w rodzinnym ogrodzie działkowym.  Jest to dla członków naszego ogrodu wielka satysfakcja i zaszczyt. Wszystko zaczęło się jesienią 2003 roku kiedy rozpoczęliśmy prace przy budowie zbiorczej ogrodowej kanalizacji sanitarnej, która w maju 2004 roku została uruchomiona doprowadzając do wyłączenia z eksploatacji wszystkich istniejących, indywidualnych szamb na poszczególnych działkach. Nieczystości gromadzone były w dwóch zbiornikach łącznych o pojemności 22m³, skąd wywożone były do miejskiej oczyszczalni ścieków we Włocławku. Niestety koszty ponoszone corocznie z tego tytułu wzrastały w przyspieszonym tempie. W 2004 roku z naszych składek działkowców zapłaciliśmy 3,6 tys. zł, w 2007 już 7,1 tys. zł, w 2009 11,5 tys. zł, a w minionym roku 2012 już 15,3 tys. zł. Przez te 8 lat przeznaczyliśmy 70 tys. zł na wywóz nieczystości. Sezonowo – od kwietnia do października ilość tych nieczystości kształtuje się, od wielu już lat, na tym samym poziomie. Choć ilość ścieków jest ta sama, to koszty coraz wyższe. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Zbiorcze odbyte w kwietniu 2010 roku upoważniło Zarząd do opracowania założeń techniczno-organizacyjnych II etapu skanalizowania ogrodu oraz przyjęło tę inicjatywę jako priorytetowe zadanie w modernizacji ogrodu na lata 2010-2014. Pomysł ten początkowo wzbudził wiele kontrowersji, ze względu na spore koszty inwestycji – mówi prezes ROD „Wrzos” Maciej Łuczak. – Działkowców trzeba było przekonywać, ale ostatecznie wszyscy uznali ten pomysł za przyszłościowy i warty realizacji.  Przygotowywana od dwóch lat inwestycja po nazwa „ogrodowa oczyszczalnia ścieków” stała się faktem. Prezes ROD „Wrzos” serdecznie podziękował za wsparcie Krajowej Radzie PZD, Okręgowemu Zarządowi Toruńsko-Włocławskiemu, a także  wszystkim 69 rodzinom działkowym za konsekwencję w poparciu podejmowanych działań na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Podsumowując swoje wystąpienie Maciej Łuczak stwierdził, ze dzięki tej oczyszczalni ścieków działkowcy zorganizowali sobie prawdziwie ekologiczne działkowe życie na miarę XXI wieku. Łączny koszt tych wszystkich działań wyniósł 220 tys. złotych – w tym na łączny koszt składa się budowa kanalizacji - 90tys. zł, wywóz nieczystości - 70 tys. zł, budowa oczyszczalni ścieków - 60 tys. zł. Prezes ROD „Wrzos” zaznaczył też, że mimo poparcia moralnego, władze samorządowe i państwowe ani razu w ciągu tych 8 lat nie podjęły decyzji o wsparciu finansowym, co pozwoliłoby na zmniejszenie wkładu finansowego działkowców.

Następnie wszyscy działkowcy, działacze PZD, zaproszeni goście i działkowcy uczestniczyli w oficjalnym uruchomieniu oczyszczalni ścieków. Przecięcia symbolicznej wstęgi dokonali wspólnie Prezes OZ Toruńsko-Włocławskiego Ryszard Chodynicki, Prezes ROD „Wrzos” Maciej Łuczak oraz  reprezentantka KR PZD Ewelina Chrzanowska.

„Oglądając w telewizji ogrody działkowe zastanawiałem się co ludzi ciągnie na te działki – mówił w swoim wystąpieniu właściciel firmy Emkan - pro Zambrów, która wybudowała tę oczyszczalnię ścieków. Dzięki Państwu i poznanych w tym ogrodzie ludziach już wiemtu jest po prostu pięknie i sympatycznie. Jeśli zaś chodzi o oczyszczalnię ścieków to mam nadzieje, że nie będziecie państwo wiedzieć jak ona działa do końca życia. Dlaczego? Bo to znaczy, że nie będziecie państwo wiedzieli, że coś tam jest i coś się zepsuło. Cały proces odbywa się automatycznie – ścieki z całego ogrodu spływają do osadników wtórnych, stamtąd pompa w sposób automatyczny podaje do zbiornika, w którym następuje oczyszczanie. Oczyszczona woda odpływa do ścieku wodnego, który jest w pobliżu. Oczyszczalnia będzie każdego roku uruchomiana na wiosnę, a zamykana po skończonym sezonie, na zimę.

Głos zabrał także wiceprzewodniczący Sejmiku Wojewódzkiego Krystian Łuczak: „Boleję nad tym, że na wystąpienie z wnioskiem o dofinansowanie dla takiej inicjatywy, nie znalazła się pozytywna odpowiedź chociaż w postaci symbolicznej złotówki ze strony zarówno Marszałka Województwa czy Wojewody. I stąd tym bardziej kłaniam się tym wszystkim, którzy złożyli się na ten trud, w sensie fizycznym i materialnym, doprowadzając do końca to dzieło, które dziś stanowi o tym, że ROD „Wrzos” jest ogrodem, który może pochwalić się jako pierwszy w województwie kujawsko-pomorskim oczyszczalnią ścieków. Takie inicjatywy mające na uwadze środowisko naturalne powinny być wspierane i doceniane w postaci nie tylko listów pochwalnych, ale także materialnego potwierdzenia.”

Jako kolejna głos zabrała Ewelina Chrzanowska, która w imieniu prezesa KR PZD Eugeniusza Kondrackiego podziękowała całemu Zarządowi Ogrodu „Wrzos” za zaproszenie do udziału w tak niebywałym w historii Polskiego ogrodnictwa działkowego w Polsce wydarzeniu. „Niezmiernie cieszymy się, ze możemy z Państwem uczestniczyć w tak ważnej dla ogrodu i działkowców uroczystości. Dążymy i chcemy dążyć do tej nowoczesności i zmian, które są tak ważne dla ogrodnictwa i środowiska naturalnego. Ta oczyszczalnia ścieków jest bardzo dużym sukcesem i dlatego składam serdecznie gratuluje wszystkim działkowcom z ROD „Wrzos” za poniesione wysiłki, które zaowocowały dzisiejszym świętowaniem. Życzymy satysfakcji z uprawy działek i życia w zgodzie z naturą.

Gratulacje złożył również Prezes OZ PZD Toruńsko-Włocławskiego Ryszard Chodynicki: „To jest radosny i wielki dzień zarówno dla Was działkowców, jak i dla nas. Na 200  ogrodów w naszym okręgu, które zajmują 1200 ha, to jest pierwszy ogród, w którym została wybudowana oczyszczalnia ścieków. Ten wysiłek się opłaca – to pierwszy zbiera zawsze najwięcej laurów, ale też najpierw musi pokonać wiele trudności przecierając drogę innym. Możecie być dumni z tego ogrodu i waszych działań, które doprowadziły do tego, że ten cel został osiągnięty. Na tą okoliczność Zarząd OZ PZD zaproponował odznaczenia.”

Sekretarz gminy Włocławek, w imieniu wójt gminy Włocławek podziękował za zaproszenia, a także odczytał list gratulacyjny, który do działkowców ROD „Wrzos” skierowała pani wójt Ewa Braszkiewicz. W liście tym pani wójt zaznaczyła jak ważne są ogrody działkowe dla całe społeczności gminy i całego województwa. „Zrealizowanie tej pionierskiej inwestycji jest powodem do dumy dla nas wszystkich i pokazuje, jak spektakularne efekty można osiągnąć dzięki wytrwałości  i konsekwencji w działaniu” – napisała w liście.

Wiceprezydent Włocławka w imieniu prezydenta Włocławka Andrzeja Pałuckiego pogratulował zarówno pomysłu, jak i wykonania. „Państwo jesteście przykładem jak od pomysłu do realizacji jest krótka droga i jednocześnie jak konsekwentnie można wspaniałą inwestycję związaną z ochroną środowiska zrealizować.”

Sekretarz powiatu włocławskiego Zygmunt Bałuta w imieniu starosty włocławskiego Kazimierza Kacy podziękował za zaproszenie i zapewnił o współpracy i wsparciu moralnym. Wyraził też nadzieje, że być może w przyszłości będzie szansa także na wsparcie finansowe.

Po oficjalnych przemówieniach najbardziej aktywni, oddani działkowicze otrzymali odznaczenia i dyplomy, które wręczył Prezes OZ PZD Toruńsko-Włocławskiego Ryszard Chodynicki.

Część oficjalną uroczystości zakończyły występu zespołu artystycznego „Smólnik” ze Smólnika. Potem przy dźwiękach muzyki na żywo rozpoczęła sie biesiada, poczęstunek przygotowany dla wszystkich działkowców i zaproszonych gości.

Budowa czyszczalni ścieków w rodzinnych ogrodach działkowych to inwestycja, która w najbliższych latach dla wielu może okazać się koniecznością w celu zmniejszenia kosztów eksploatacji. Podjęcie takiego zadania może być znakomitym przykładem, że można się rozwijać i tworzyć ogrody w zgodzie z przyrodą i ekologią.

 

 

AH

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio