Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Narada Prezesów OZ Poznań - 10.08.2012

W naradzie uczestniczyli członkowie Okręgowego Zarządu PZD w Poznaniu oraz Prezesi 248 ogrodów działkowych, co daje frekwencję prawie 80%. Naradę prowadził Prezes OZ PZD w Poznaniu – Pan dr inż. Zdzisław Śliwa.

Tematem przewodnim była aktualna sytuacja Działkowców, ogrodów i Związku w obliczu wydanego orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego RP z dnia 11 lipca br. w sprawie Ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z dnia 8 lipca 2005 r.

W trakcie narady omówione zostały szczegółowo  skutki wyroku Trybunału i jego skutki w stosunku do ogrodów działkowych i wszystkich członków PZD – działkowców, a także  dalsze działania  Związku w obronie rodzinnych ogrodów działkowych.

Zapoznano uczestników z ustnym uzasadnieniem orzeczenia Trybunału oraz wniesionymi zdaniami odrębnymi sędziego Marka Kotlinowskiego oraz Andrzeja Wróbla.

Uznano, iż wydany przez Trybunał wyrok wbrew temu co głoszą przedstawiciele Trybunału, politycy i wybrane media, dotyka nie tylko PZD, ale przede wszystkim polskich działkowców.  Wielkopolscy działkowcy odebrali wyrok Trybunału jako bezprecedensową ingerencję w ustawę, dobrze służącą ogrodom i działkowcom, dostrzegając w wyroku próbę arbitralnego rozstrzygania o przyszłości ogrodów, co nie należy do uprawnień Trybunału.

Podczas narady o aktualnej sytuacji działkowców mówił zarówno Prezes PZD Eugeniusz Kondracki, jak i Prezes OZ – Zdzisław Śliwa. Prezesi przedstawili  konsekwencje wyroku na naszą ustawę oraz plany działania Związku w obronie działkowców. Omówiony został również pomysł stworzenia projekty obywatelskiego nowej ustawy o ogrodach działkowych.

Na naradzie podjęte zostało Stanowisko  Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Poznaniu z dnia 7.08.2012r. w sprawie skutków wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 11 lipca br. dla wielkopolskich ogrodów i działkowców podpisane przez wszystkich jej uczestników.

 

 

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio