Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z posiedzenia OZ PZD w Gdańsku - 01.06.2012

W dniu 25 maja 2012 roku odbyło się posiedzenie Okręgowego Zarządu w Gdańsku. W posiedzeniu poza członkami OZ udział wzięli Przewodniczący Okręgowej Komisji Rewizyjnej PZD oraz Przewodniczący Okręgowej Komisji Rozjemczej PZD, a także przedstawiciel biura Krajowej Rady PZD Anna Kubuj.

Prezes OZ w Gdańsku Pan Czesław Smoczyński przedstawił aktualną sytuację Związku i ogrodów, w tym w Okręgu Gdańskim. Zwrócił szczególną uwagę na fakt, że przed Trybunałem Konstytucyjnym w dniu 28 czerwca 2012 roku odbędzie się rozprawa dotycząca zaskarżenia ustawy o ROD z 2005 roku. W związku z tym powiedział, że działkowcy i Związek przeprowadzą szeroko zakrojoną akcję protestacyjną w obronie swoich praw, których gwarantem jest zaskarżona ustawa. Powiedział, że do aktywnej walki w obronie naszej ustawy powinni włączać się wszyscy członkowie statutowych organów Okręgu i ogrodów, i wszyscy działkowcy, bowiem nabyte prawa są zagrożone.

Nadmienił również, że ustawa jest dobra i nie ma potrzeby jej zmiany, świadczą o tym chociażby tysiące listów wysyłanych w obronie ustawy do Trybunału Konstytucyjnego, Sądu Najwyższego, Premiera Rządu RP oraz Marszałka Sejmu RP. Niestety działkowcy do dnia dzisiejszego nie otrzymali, żadnej odpowiedzi na wysyłane listy, a ze strony władz nie ma żadnej reakcji.

W wyniku dyskusji, uczestnicy posiedzenia skierowali list do Marszałek Sejmu RP Pani Ewy Kopacz, o zmianę reprezentacji Sejmu przed Trybunałem Konstytucyjnym, kierując go także do Wicemarszałków Sejmu. Podjęto również stanowisko w sprawie obrony Ustawy o ROD w związku z wystąpieniem I Prezesa Sądu Najwyższego do Trybunału Konstytucyjnego o uznanie jej zapisów za niezgodne z Konstytucją RP. List został skierowany do Prezydenta RP, Marszałka Sejmu RP, Premiera Rządu RP, Prezesa Trybunału Konstytucyjnego, Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, Marszałka Senatu RP oraz Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Po przedstawieniu pozytywnej opinii Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowy Zarząd w Gdańsku zatwierdził zbiorcze sprawozdanie finansowe ROD za 2011 rok, a następnie preliminarz finansowy ROD na rok 2012.

Podczas zebrania omówiona została także kwestia przebiegu Walnych Zebrań Sprawozdawczych ROD odbytych w roku bieżącym. Szczególną uwagę zwrócono na sprawy związane z błędami natury prawnej, które zawierają uchwały podejmowane przez walne zebrania, w wyniku czego zachodzi konieczność ich uchylenia.

Podjęto także temat dotyczący programu modernizacji działek, który jest przedsięwzięciem, które wymaga przede wszystkim zaangażowania ze strony działkowców oraz struktur Związku przy tak naprawdę niewielkim nakładzie pracy. Natomiast przeprowadzenie tego programu, ma ogromne znaczenie dla poprawy wizerunku naszych ogrodów, a pamiętać należy, że ogrody są najpotężniejsza bronią, którą posiadają działkowcy, aby skutecznie bronić naszego istnienia, dobrego imienia i dalszego rozwoju ogrodnictwa działkowego w Polsce. W związku z tym, trzeba dołożyć wszelkich starań by poprawnie zagospodarowywać działki i nadawać im estetyczny wygląd.

Na zakończenie wszyscy uczestnicy posiedzenia zgodnie stwierdzili, że w sytuacji zaskarżenia ustawy o ROD do Trybunału Konstytucyjnego, gdzie zagrożony jest dalszy byt rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce, należy wykazać się solidarnością i dołożyć wszelkich starań, żeby wygrać rozpoczętą batalię o dalsze istnienie rodzinnych ogrodów działkowych w Polsce.

 

                                                        Stanisław Kasperek

                                                        Wiceprezes OZ PZD

 

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio