Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

ROD "1 Maja" w Chełmnie ma swoje pszczoły - 10.06.2021

Rodzinny Ogród Działkowy „1 Maja” w Chełmnie liczy 1.106 działek  położonych na ponad 41 ha powierzchni użytkowej z całkowitej liczącej niespełna 57 ha. Jest to jeden z największych ogrodów działkowych Okręgu Toruńsko-Włocławskiego Polskiego Związku Działkowców. Historia ogrodu rozpoczyna od 1952 roku, w którym to został powołany do życia, dając możliwość uprawy warzyw i owoców mieszkańcom Chełmna. Jako ciekawostkę należy przytoczyć fakt, iż nazwa ogrodu nie odnosi się do Święta 1 Maja, a datą przydziału pierwszych działek w tym ogrodzie. Decyzje przydziału były wydawane 30 kwietnia 1952 roku z terminem możliwości użytkowania działki od 1 maja i stąd przyjęła się nazwa ogrodu. Przez te lata odnotowane zostały lata wzlotów jak i czasów gorszych. Niewątpliwie od kilku lat ROD „1 Maja” przeżywa swój renesans. Jednym z dowodów na to jest utworzenie na terenie ogrodu farmy pszczół. Zarząd ogrodu po uprzednim uporządkowaniu stanu formalno-prawnego dotąd opuszczonych dwóch działek przekazał je w ręce działkowców, mających odpowiednią wiedzę z zakresu pszczelarstwa, tworząc w ogrodzie Koło pszczelarzy . Dzięki temu udało się utworzyć wspomnianą pasiekę dla owadów niezwykle potrzebnych środowisku naturalnemu, a co równie istotne,  mającym bezpośredni wpływ na zachowanie bioróżnorodności w ogrodzie i podniesienie ilości pozyskiwanych owoców i warzyw przez działkowców. Dzięki staraniom Zarządu ROD „1 Maja” w Chełmnie udało się pozyskać dotację od Starosty Chełmińskiego – p. Zdzisława Gamańskiego w wysokości 7.000,00 zł. na wyposażenie pasieki i infrastrukturę pomocniczą. Na chwilę obecną teren pasieki jest zabezpieczony ogrodzeniem zgodnym z przepisami dotyczącymi hodowli pszczół, a pierwsze w pierwszych czterech ulach zadomowiły się pszczoły.

To dopiero początek planów zarządu rod w tej sprawie. Już są zaplanowane „zielone lekcje” dla dzieci i młodzieży chełmińskich szkół, ze ścieżką edukacyjną dotyczącą pożyteczności pszczół i konieczności ich ochrony. W tym miejscu pragniemy podziękować OZ Toruńsko-Włocławskiemu PZD za udzieloną pomoc merytoryczną dotyczącą założenia pasieki. Plany dotyczące rozwoju ogrodu są dalekosiężne, a dowodem na to może być złożenie wniosku do Lokalnej Grupy Działania w Chełmnie o przyznanie dotacji w wysokości 50.000,00 zł. na modernizację infrastruktury ROD, w tym budowę kompostownika i zakup profesjonalnego rębaka do drzew.

 

Mgr Andrzej Panek – Prezes ROD „1 Maja” w Chełmnie.

 

 

  

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio