Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Narada szkoleniowa Prezesów ROD z Zabrza w formie zdalnej z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość - 02.12.2020

W dniu 26.11.2020 r. Delegatura Rejonowa w Zabrzu zorganizowała zdalną naradę szkoleniową z prezesami zabrzańskich ogrodów. Zważywszy na stan epidemii w kraju, taki rodzaj spotkania był właściwy do zaistniałej sytuacji ze względu na covid-19. Na wstępie Przewodniczący Delegatury Leszek Bucki podziękował wszystkim uczestnikom narady, w której uczestniczyło 26 ogrodów co stanowiło 90%. Pozwoliło to na przekazanie zarządom wszelkich niezbędnych Informacji jak również umożliwiło prowadzenia dyskusji.

Na spotkaniu omówiona została przeprowadzona inwentaryzacja domów działkowca, które znajdują się na ogrodach. Ankieta i informacje w niej zawarte mają posłużyć i zobrazować stan wykorzystania majątku związku, prawnego pozyskania środków finansowych coraz to większych kosztów, jakie niesie za sobą utrzymanie takiego typu obiekty tj. (ubezpieczenia, przeglądy, ogrzewanie, drobne naprawy, remonty). Coraz trudniej jest zabezpieczać w preliminarzu na kolejny rok środki finansowe na prawidłowe i bezpieczne utrzymanie domów działkowca. Przedstawione zostały wyniki konkursu „Ekologiczne Zielone Oazy” organizowany przez Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Śląskiego. Mimo krótkiego czasu na podjęcie tematu, ogrody w Zabrzu bardzo dobrze wypadły wśród konkurentów. Działkowcy z ROD „Ratownik” zajęli – I miejsce, z ROD „Wiśnia” – III miejsce natomiast 2 działkowców z ROD „Zacisze” otrzymało wyróżnienia za udział w konkursie. Zgłoszone działki prezentowały wysoki poziom estetyki ogrodniczej i były świadectwem zarówno zaangażowania działkowców w kształtowanie terenów zieleni, jak i troski o dostępność zasobów wody. Podsumowując, temat i osiągnięte miejsca to dobra zachęta do udziału w następnych konkursach i innych tego typu wydarzeniach.

Ważnym punktem zdalnego szkolenia jest zajęcie przez zabrzańskie ogrody stanowiska w sprawie projektu ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania skutkom suszy. Przewodniczący szeroko omówił przygotowany projekt ustawy, to ważny temat zważywszy na to, że dotyczy on również całej społeczności działkowej. Nie ulega wątpliwości, że ustawa w przedmiotowym temacie jest ważna i bardzo potrzebna, lecz w tym kształcie znacząco zagraża przyszłości naszych Rodzinnych Ogrodów Działkowych i naszemu Związkowi. Przewodniczący Delegatury pogratulował Pani Prezes ROD „Kaprys” za udział w kolejnej VII edycji budżetu partycypacyjnego miasta Zabrze, gdzie z blisko 600 głosami zdecydowanie wygrał projekt „Oświetlenie alejek ogrodowych na terenie ogrodu” na niebagatelną wartość 300 000,00 zł, a realizacja inwestycji przewidziana jest na 2021 rok. To już kolejny ROD, który rozświetli aleje ogrodowe.

Kolejnym punktem narady szkoleniowej była prezentacja filmu projektu delegatury „z wizytą w ogrodzie” tym razem został zaprezentowany ROD Gwarek materiał dostępny na stronie internetowej Delegatury Zabrze.

Po wyczerpaniu porządku obrad wywołana się dyskusja wśród uczestników szkolenia co pozwoliło na uzyskanie odpowiedzi na nurtujące ich pytania. Na zakończenie narady szkoleniowej wszyscy prezesi zostali zaproszeni na zdalne uroczyste spotkanie w dniu 17.12.2020 r. podsumowujące cały rok społecznej pracy na rzecz ROD i Związku.

Opracował: Piotr Witkowski

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio