Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Bieżące wydarzenia

Stanowisko Kolegium Prezesów ROD w Lesznie w sprawie projektu, Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania suszy - 23.11.2020

Leszno, 10.11.2020r.

 

 

 

                                                                                 Premier Rzeczpospolitej Polskiej

                                                               Mateusz Morawiecki

 

 Stanowisko

Kolegium Prezesów ROD w Lesznie

W sprawie projektu, Ustawy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania suszy

                Zmiany klimatyczne spowodowane ocieplaniem się klimatu, dotykają całego świata, nie pomijając terenów będących w użytkowaniu działkowców, w szczególności na terenach wielkopolski, która w opinii wielu fachowców stepowieje a w związku z tym problem braku dostatecznej ilości wody na naszym terenie staje się z roku na rok bardziej wyrazisty. Próbując wyjść naprzeciw narastającym problemom związanym z deficytem wody, Zarządy ROD należące do naszego Kolegium, propagują wśród działkowców zmiany w strukturze upraw poprzez sadzenie drzew, zamianę „wodo żernych „ trawników na uprawy bardziej sprzyjające efektywnemu wykorzystaniu wody, szczególnie opadów atmosferycznych, które są zbierane do różnego rodzaju specjalnie przygotowanych zbiorników a następnie wykorzystane do podlewania upraw. Wobec znacznego wzrostu cen, użytkownicy działek w ROD, którzy w 85% to emeryci, skrzętnie, a przecież faktem ogólnie znanym jest gospodarność wielkopolan, oglądają każdą złotówkę przed jej wydaniem. Dziwnym za tem wydaje się być dysonans wszechobecnego hasła, że Rząd Najjaśniejszej RP ma w szczególnej opiece tę grupę społeczną a z drugiej strony, proponowanymi zmianami w Prawie wodnym, właśnie tę grupę społeczną naraża na znaczne obciążenia finansowe. Ponadto, naszym zdaniem, bezpowrotnie minęły czasy bezmyślnego szastania wodą, gdyż praktycznie wszystkie nasze działki zostały wyposażone w liczniki poboru wody, które z założenia przyczyniają się do oszczędnego gospodarowania wodą.

W świetle naszych działań, niezrozumiałym wydają się być krzywdzące propozycje ujęcia w „Prawie wodnym”, zapisy o inwestycjach w zakresie przeciwdziałania suszy skutkom suszy, oraz zmiany warunków pobierania wody wykorzystywanej do podlewania upraw działkowych, upraw, które pozwalają emerytom zapewnić satysfakcję i uzupełnić, w większości z nich, skromny budżet domowy.

                Kolegium Prezesów ROD w Lesznie, nie jest przeciwnikiem prac nad Ustawą, ale prosimy o wzięcie pod uwagę propozycji, zgłaszanych przez Krajową Radę PZD.

                                                                                                                             

 

                                                                                                                              W imieniu Kolegium

 Do wiadomości:

-Marszałek Sejmu RP

-Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

-Prezes PZD

-Okręgowy Zarząd PZD Poznań

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio