Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Jubileuszu 75-lecia powstania ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi - 05.10.2020

W dniu 27 września 2020 roku z okazji jubileuszu 75-lecia powstania ROD im. Wł. Reymonta w Łodzi zarząd ogrodu zorganizował Dzień Działkowca pod hasłem "W kronikach zapisane".

O wydarzeniu poinformowano działkowców na tablicach informacyjnych w ogrodzie, a także na stronie internetowej. Jubileusz został również zaanansowany w lokalnej prasie.

Przy głównym wejściu do ogrodu przybyłych gości witał okolicznościowy baner wraz z flagą związkową PZD.Na zaproszenie zarządu, swoją obecnością zaszczyciła nas prezes Okręgowego Zarządu Łódzkiego – pani Izabela Ożegalska. Na początku obchodów działkowcy odsłuchali historyczny hymn PZD z 1935 roku, a następnie posadzili drzewo – rajską jabłoń, na której powieszono pamiątkową tabliczkę, która będzie przypominać osobom odwiedzającym ogród to jubileuszowe wydarzenie.

W części oficjalnej uroczystości głos zabrała pani prezes ROD - Zuzanna Kubiaczyk, która przywitała gości i działkowców, a także krótko wspomniała o 75-leciu. Następnie głos zabrała pani prezes OZŁ - Izabela Ożegalska, która dziękując za przybycie działkowcom pomimo panującej pandemii wręczyła dla ogrodu dwa puchary. Pierwszy, w imieniu prezesa Krajowej Rady PZD – pana Eugieniusza Kondrackiego, drugi zaś w imieniu własnym oraz Okręgowego Zarządu Łódzkiego, oba z grawerem na 75-lecie istnienia naszego ogrodu. Do otrzymanych pucharów wręczono również pamiątkowe dyplomy. Prezes ROD – pani Zuzanna, podziękowała prezes OZŁ za długoletnią współpracę z zarządem oraz pomoc w funkcjonowaniu ogrodu.

W dalszej części spotkania podziękowania indywidualne wraz z pamiątkowym znaczkiem PZD otrzymali działkowcy – za długoletnie członkostwo i życzliwe zaangażowanie w życie ogrodu. Jak co roku, wręczono również nagrody dla osób, które czynnie pomagają zarządowi w funkcjonowaniu ogrodu.

W ten dzień wspominano działkowców w zachowanych wierszach z dozą humoru z końca XX wieku, które odnaleziono w kronikach.

Zaproszone osoby miały również możliwość wpisania się do księgi pamiątkowej ogrodu.

Pogoda nie rozpieszczała tego dnia, rozmowy toczyły się więc przy gorącej herbacie.

Z pozdrowieniami,

Rodzinny Ogród Działkowy

im.Wł. Reymonta w Łodzi

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio