Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Rozmowy z Wójtem Gminy Golub-Dobrzuń - 15.05.2020

Gmina Golub - Dobrzyń wyremontowała drogę dojazdową prowadzącą do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” w Zarębie, a także wyposażyła ją w chodnik dla pieszych, dzięki czemu ponad 200 rodzin działkowców ma możliwość komfortowego i bezpiecznego dotarcia do ogrodu działkowego.

W dniu 12 maja 2020 roku odbyło się spotkanie w Gminie Golub – Dobrzyń podczas, którego Prezes Okręgu Piotr Gadzikowski przekazał na ręce Wójta Gminy Marka Ryłowicza skromny wyraz podziękowania w formie pamiątkowego dyplomu i drobnych upominków związkowych.

W spotkaniu uczestniczyli również Sekretarz Gminy Krzysztof Pieczka oraz Wioletta Szymańska – kier. Referatu biura rozwoju i wsparcia inwestycji, którzy brali czynny udział w rozmowach. Najważniejszym poruszanym tematem była gospodarka wodna, coraz bardziej pogłębiający się problem suszy, a także planowane rozwiązania zmiany przyłącza wodnego Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie” w Zarębie i możliwości pomocy ze strony Gminy Golub-Dobrzyń. Równie istotną kwestią w trakcie spotkania była zmierzająca w złą stronę zmiana klimatu, przy czym Prezes Okręgu Piotr Gadzikowski przedstawił rozmówcom zagadnienia Programu Klimatycznego podjętego przez Krajowy Zarząd Polskiego Związku Działkowców. Wójt Gminy Golub – Dobrzyń  zaoferował Prezesowi Okręgu Toruńsko – Włocławskiego PZD daleko idącą pomoc w omawianej na spotkaniu problematyki w tym nowego przyłącza wodnego do Rodzinnego Ogrodu Działkowego „Zalesie”.

Reasumując spotkanie było wyjątkowo owocne, przebiegło w wielce przyjaznej atmosferze przy obopólnym zrozumieniu stron.

  

Tekst:

Oliwia Ciechomska – insp. ds. administracyjnych OZ PZD

Foto:

Urząd Gminy Golub-Dobrzyń

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio