Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Informacja z narady szkoleniowej instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej (SSI) okręgu bydgoskiego PZD - 11.02.2020

W dniu 30 stycznia 2020 roku w siedzibie Okręgowego Zarządu Polskiego Związku Działkowców w Bydgoszczy odbyła się narada szkoleniowa dla instruktorów ogrodowych Społecznej Służby Instruktorskiej okręgu bydgoskiego PZD.  

Spotkanie prowadziła dr inż. Agnieszka Bartkowska - instruktor ds. ogrodnictwa przy Okręgowym Zarządzie PZD. W pierwszej części spotkania przywitała wszystkich przybyłych na spotkanie instruktorów ogrodowych, okręgowych i krajowych oraz Panią dr inż. Anitę Woźny, pracownika naukowego z Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.

 

W drugiej części prowadząca przedstawiła wykład pt. „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania działek na miarę współczesnych rodzin – stan wyższej konieczności czy fanaberia?” Omówiła podstawowe założenia programu, którego głównym celem jest powrót do upraw ogrodniczych na terenie ROD tj. drzew i krzewów owocowych, warzyw oraz ziół. Zwróciła szczególną uwagę na ogromną i pozytywną rolę ogrodów w ochronie zdrowia (hortiterapia) i kształtowaniu dobrych społecznych postaw wśród działkowców i społeczności lokalnej. Na koniec wykładu wspomniała o coraz częściej występującym, niekorzystnym zjawisku polegającym na przekształcaniu się działek ogrodniczych w rekreacyjne oraz tendencji do „zamykania” się działkowców i ogrodów dla lokalnej społeczności. Podkreśliła ogromne znaczenie programu i podała konkretne przykłady działań, które mogą pomóc zatrzymać ten niekorzystny trend występujący w ROD.

W trakcie narady głos zabrała Pani Urszula Walusiak, wiceprezes okręgu bydgoskiego PZD, która podkreśliła ogromną rolę instruktorów ogrodowych dla rozwoju i przyszłości ogrodów oraz potrzebę rozwijania służby instruktorskiej szczególnie w tych ogrodach, które nie mają swoich instruktorów. Pani wiceprezes wspomniała także o planach działalności Komisji Konkursowej na 2020 rok. Zachęcała do promowania otwartego programu zagospodarowania działek oraz poszukiwania i wspierania działkowców, którzy będą mogli z powodzeniem brać udział w okręgowych i krajowych konkursach PZD.

W trzeciej części spotkania Pani dr inż. Anita Woźny wygłosiła referat pt. „Zioła z własnego ogrodu – zasady uprawy, pielęgnacji i zakładania rabat ziołowych.” Na początku prezentacji przedstawiła historię ziołolecznictwa, wartość odżywczą ziół oraz ich właściwości lecznicze. Omówiła podstawowe wymagania uprawowe roślin zielarskich, a także zasady ich pielęgnacji.
W trakcie wykładu podkreśliła możliwości i zalety uprawy współrzędnej ziół, roślin ozdobnych i warzyw. W oparciu o przykładowe projekty i schematy przedstawiła podstawowe zasady tworzenia rabat ziołowych. W podsumowaniu prezentacji zwróciła uwagę na liczne korzyści jakie przynosi praca w otoczeniu roślin, kontakt z naturą i rozwój pasji ogrodniczej.

Na zakończenie szkolenia każdy instruktor otrzymał kalendarz biodynamiczny z ekologicznym poradnikiem ogrodniczym na 2020 rok oraz broszurę związkową pt. „Otwarty program nowoczesnego zagospodarowania i użytkowania działek na miarę współczesnych rodzin”.

Agnieszka Bartkowska
Instruktor ds. ogrodnictwa PZD Okręg w Bydgoszczy

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio