Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Spotkanie z Posłem PSL Krzysztofem Paszykiem w Pile. - 28.01.2020

W dniu 27 stycznia 2020 roku w biurze poselskim w Pile odbyło się spotkanie z Posłem Krzysztofem Paszykiem. Głównym tematem spotkania były zmiany w projekcie ustawy o zmianie ustawy Prawo Budowlane oraz niektórych  innych ustaw. W spotkaniu uczestniczyli : Marian Praczyk Prezes Okręgu PZD, Maria Fojt Wiceprezes Okręgu, Czesław Wiśniewski członek OZPZD oraz Ryszard Grzelak  członek Okręgowej Rady PZD w Pile.

Prezes Marian Praczyk poinformował Posła, że Sejm RP w dniu 23 stycznia 2020 roku uchwalił nowelizację prawa budowlanego lecz działkowcy i samorządy ogrodowe są zaniepokojone przyjętymi rozwiązaniami dla działkowców, gdyż nowela ustawy legalizuje proces samowoli budowlanych. Nie zgadzamy się aby ustawa faworyzowała działkowców nie przestrzegających przepisów  ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych z 2013 roku. Przedstawił propozycje  Krajowego Zarządu  PZD do projektu ustawy o zmianie ustawy -Prawo budowlane.

Wiceprezes Maria Fojt poinformowała Posła, że strona społeczna czyli Polski Związek Działkowców reprezentujący ponad milion działkowców został pominięty na  początku  prac sejmowych, uczestniczyli  w przeddzień głosowania w Sejmie.  Dodała, że skutki legalizacji altan ponadnormatywnych w ogrodach działkowych poniosą działkowcy przestrzegający przepisy ustawy. Poza tym abolicja dla altan ponadnormatywnych  zagrozi funkcjonowaniu ogrodów działkowych i interesom  tych działkowców, którzy działkę traktują jako miejsce wypoczynku, produkcji warzyw i owoców.  Poprosiła o poparcie stanowiska Krajowego Zarządu PZD z 23 stycznia 2020 roku i propozycji  poprawek Związku do nowelizacji ustawy o zmianie ustawy - Prawo budowlane.

Poseł Krzysztof Paszyk  podzielił obawy działkowców i samorządów ROD dotyczące legalizacji samowoli budowlanych w ROD. Stwierdził, że propozycje poprawek zaproponowane przez Związek  należy przedstawić senatorom RP, gdyż  przyjęta nowelizacja ustawy została przekazana do Senatu bez  uwzględnienia proponowanych zmian. Zapewnił, że będzie rozmawiał z Senatorami i Posłami w sprawie poparcia poprawek Związku, które dają poczucie bezpieczeństwa funkcjonowania ROD  oraz poczucie  sprawiedliwości działkowcom szanującym  przepisy ustawy o ROD z 2013 roku.

M. F.

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio