Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Wycieczka do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Hryniewiczach - 25.10.2019

W dniu 15 października br. specjaliści d.s. edukacji i promocji – Ewa Tołcz oraz Sławomir Andryszewski ze spółki LECH, zajmującej się utylizacją odpadów z gminy Białystok, zorganizowali wycieczkę dla prezesów ROD z rejonu białostockiego. 
Udział w spotkaniu wzięli również: prezes OZP PZD Andrzej Bojko, instruktor ds. ogrodnictwa Filip Roman oraz instruktorzy SSI. 

                              

Uczestnicy zostali oprowadzeni po nowoczesnej sortowni odpadów surowcowych, instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów (biostabilizacja odpadów),  instalacji do biologicznego przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostownia odpadów). 

Dzięki tej inicjatywie lepiej zrozumieliśmy jak ważne jest odpowiednie segregowanie odpadów, które wrzucamy do kontenerów. Dostrzegliśmy również konieczność edukowania działkowców w zakresie utylizacji odpadów zielonych. Niestety wiele osób wyrzuca odpady przeznaczone do kompostowania w foliowych workach, których nie da się w pełni odseparować w procesie przetwarzania i kompostowania. 

Każdy z nas może przyczynić się do poprawy warunków życia w naszym otoczeniu przez wyeliminowanie z użycia foliowych toreb i reklamówek oraz sumienną segregację odpadów – tak, aby mogły być one ponownie wykorzystane a nie zalegały na potężnych hałdach pod naszym miastem.

W ramach działania Okręgowego Zarządu Podlaskiego PZD będziemy promować te cele wśród społeczności działkowców.

 Filip Roman, instruktor ds. ogrodnictwa

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio