Rodzina
Zdrowie
Ekologia
Edukacja
Wypoczynek

Wydarzenia

Dzień Działkowca w ROD "Złote Piaski" w Siedlcach - 30.09.2019

W ROD „Złote Piaski” w Siedlcach obchodzono Dzień Działkowca. Tegoroczna impreza różniła się od poprzednich, bowiem odbyła się w plenerze, a nie jak dotychczas w Domu Działkowca. Na uroczystościach oprócz działkowców i ich rodzin obecni byli m.in.: Janina Ewa Orzełowska – członek zarządu Województwa Mazowieckiego, Andrzej Sitnik – prezydent miasta Siedlce, Krystyna Mazurek – przewodnicząca Delegatury Zamiejscowej OZM PZD w Siedlcach, Teresa Radzikowska – kierownik Biura Delegatury Zamiejscowej OZM PZD w Siedlcach oraz prezesi siedleckich ogrodów działkowych Stanisław Stański – prezes ROD „Witamina” i prezes ROD „Zacisze” Jan Gurba.

                              

Zebranych przywitał prezes Zarządu Jerzy Pstrągowski, po czym krótko przedstawił działania Zarządu w bieżącym roku. Wicemarszałek Janina Ewa Orzełowska w swoim wystąpieniu podkreśliła rolę ogrodów działkowych i zapewniła, że samorząd województwa ma wiele instrumentów wsparcia ogrodów działkowych. Zapewniła także, wprowadzony w tym roku Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców będzie dalej kontynuowany w latach następnych i zostanie zmodyfikowany tak, aby jeszcze bardziej wspomagał ogrody.

Dzień Działkowca był także doskonałą okazją do wręczenia odznaczeń. W uznaniu zasług za działalność na rzecz Ogrodu po raz pierwszy w ROD „Złote Piaski” wręczono pięć odznaczeń „Za zasługi dla ROD”. Jako pierwszy odznaczenie otrzymał prezydent Miasta Siedlce Andrzej Sitnik, który jest długoletnim działkowcem w naszym ROD, ale jako działacz samorządowy, a obecnie prezydent miasta wspiera nie tylko działkowców z ROD„Złote Piaski”.

                                                      

Miłym akcentem uroczystości było przekazanie przez panią marszałek Janinę Ewę Orzełowską i prezydenta Andrzeja Sitnika kluczyków do traktorka ogrodniczego, którego zakup został współfinansowany w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców MIAD 2019 przez samorząd województwa mazowieckiego i miasto Siedlce.

                                                                                   

Podczas pikniku ogłoszono wyniki konkursu na najpiękniejszą działkę. Zwycięzcami została działka Marii i Jana Olszewskich. Laureaci trzech pierwszych miejsca otrzymali nagrody rzeczowe, natomiast wszyscy uczestnicy konkursu pamiątkowe dyplomy.

Marek Golec, Krajowy Instruktor Fachowy

Powrót

Copyright © 2021 Polski Związek Działkowców All rights reserved.

made by Esencja Studio